Noorteühingud saavad oma tegevuseks taotleda riigieelarvelist toetust

Aastatoetust võivad taotleda noorteühingud, millel on vähemalt 500  liiget, kellest kaks kolmandikku on noored ning mis tegutseb vähemalt viies  maakonnas. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Noorsootöö  Keskuse konkursiveebis, teatas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant.

Toetust saavate ühingute tegevus peab olema seotud noortevaldkonna arengukavas määratletud pikaajaliste eesmärkidega:noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks;noorel on väiksem risk olla tõrjutud;noorte osalus otsustes on rohkem toetatud;noortevaldkonna toimimine on mõjusam.

Sarnaselt eelmisele aastale on ka nüüd noorteühingutel  võimalus  taotleda aastatoetust üheks või kaheks kalendriaastaks. Üheks aastaks taotledes tuleb ühingul kirjeldada oma tegevuste mõju vähemalt kahe noortevaldkonna arengukava alaeesmärgi saavutamisse ja kaheks aastaks taotledes panustamist kõigi nelja alaeesmärgi saavutamisse.

Taotlustingimused on ministeeriumi kodulehel. Tingimuste ja taotluse esitamise korralduse selgitamiseks toimub 12. oktoobril noorteühingutele infopäev  https://www.entk.ee/noorteuehingute-aastatoetuse-infopaeev-12102017.

Tänavu sai riigieelarvelist toetust 18 üleriigilist noorteühingut kogusummas ligi pool miljonit eurot.

Vooremaa