Noortekeskuste ühendus täidab tühimikku alaealiste mõjutusvahendites

Noortekeskuste ühenduse (Eesti ANK) juhtimisel ja käitumisekspertide ühistöös on valminud alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetusele suunatud sotsiaalne programm “Murdepunkt”, mille mõju hakatakse testima 20 piirkonnas üle Eesti, teatas Eesti ANK.

Programm “Murdepunkt” on loodud abivahendiks noortevaldkonna spetsialistidele, et toetada 13-17-aastaste riskikäitumisega noorte, sh õigusrikkujate sotsiaalseid oskusi ja kohast enesehinnangut.
Tänasest septembri alguseni korraldab noortekeskuste ühendus (Eesti ANK) programmi rakendama hakkavatele tandemitele koolitusi, kus õpetatakse kasutama programmi aluseks olevat käsiraamatut. Sügisest alustavad 20 tandemit programmi testimist noortekeskustes üle Eesti.

“Projekti käigus mõõdetakse programmi mõju, et vajadusel programmi veelgi lihvida ja anda noortevaldkonnas tegutsevatele spetsialistidele töövahend, mis on süsteemne, noort ja tema valikuid austav ning uusi toetavaid kogemusi pakkuv,” teatas projektijuht Anne Õuemaa.

Siiani ei ole Eestis alaealiste mõjutusvahendite hulgas piisavalt sotsiaalseid programme, mis oleksid noortele meelepärased, toetaksid suhtlemisoskuste õppimist mänguliselt ja arvestaksid noorte soovi rääkida kaasa nende elu puudutavate otsuste tegemisel. Riigikontrolli andmetel (2010) on suurem osa mõjutusvahenditest olnud pigem ühekordsed ja karistuslikud, mida ei peeta alaealiste puhul tulemuslikuks. Edukas sekkumine peaks olema süsteemne ja järjepidev.

“Selle programmi keskmes on usk nooresse. Programm võimaldab noorel avardada tunnetust oma vastutusest enda ja ühiskonna ees, õppida tundma enda tugevusi, saada sellekohast tagasisidet ning kogeda seotust teiste noorte ja kogukonnaga laiemalt,” kinnitas psühholoog Tõnu Jürjen – üks programmi loojatest.

Programm “Murdepunkt” on loodud samanimelise projekti raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” avatud taotlusvoorust “Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”.
Vooremaa