Noorsootöö saab juurde kuus miljonit eurot

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) ja haridusministeeriumi (HTM) noorteosakond toetavad järgmise nelja aasta jooksul noorsootööd täiendava kuue miljoni euroga, viies läbi omalaadse haldusreformi, teatas ENTK.

Noorsootööd rahastavad ja korraldavad peamiselt omavalitsused, kuid enamasti tähendab see, et võimalused luuakse eeskätt oma valla või linna noortele. ENTK ja HTMi uus algatus suunab omavalitsused koostööd tegema, et noortel oleks varasemast sisukamad ja laiemad võimalused end arendada.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul viiakse uue tegevusprogrammi abil noorsootöö planeerimine, osutamine ja rahastamine kohalikul tasandil uutele alustele. Keskmes on noor oma soovide ja vajadustega, sõltumata omavalitsuse piiridest või selle ühinemisplaanidest.

“Kõik Eesti omavalitsused on viimaste aastate jooksul teinud suuri pingutusi noorsootöö kvaliteedi ja võimaluste avardamiseks, kuid meie tehtud analüüs näitas, et mitmes kohas saaks teha veelgi rohkem, kui omavalitsused seljad kokku paneks ja me riigi poolelt neile abi ja nõuga lähemale tuleks,” lausus Schlümmer. 

Mitmes piirkonnas üle Eesti on omavalitsuste koostööd ühe või teise teenuse puhul rakendada proovitud, kuid nüüd annab ENTK noorsootöö vallas selleks täiendava tõuke, sh oma parimad teadmised üle Eesti ja väljaspool toimuvast.

Kahe nädala jooksul on kohtutud 50 omavalitsuse esindajatega ja tagasiside on olnud väga positiivne. Omavalitsusjuhid ja noorsootöötajad mõistavad, et räägitakse Eesti noortest, mitte ühe või teise valla või linna noortest ja et neile parimate võimalike arenguvõimaluste tegamiseks peab vaatama kaugemale kui omavalitsuse piirid või elanike arvu piirmäärad.

2015. aastal tehtud analüüsi järgi on paljude omavalitsuste noortel väiksemad võimalused noorsootöös osaleda. See tähendab, et neil on võrreldes eakaaslastega ebavõrdsed võimalused kaasa lüüa nii noorsootöös tervikuna kui kitsamalt huvihariduses, end väljendada ja arendada. Uus programm aitab seda olukorda oluliselt parandada.

2016. aastal kaasatakse tegevustesse 108 omavalitsust kümnest maakonnast, milleks on Harju, Rapla, Põlva, Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Tartu, Võru, Valga, Viljandi ning Pärnu maakond.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine” alusel. Tegevuste  eesmärgid tulevad  Noortevaldkonna arengukavast 2014-2020 ning sisaldavad samme tasuta noorsootöö kättesaadavuse, kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamiseks kohalikul tasandil ning omavalitsuste koostöö soodustamiseks.
Vooremaa