Mustvee linn tegi naabervaldadele ettepaneku liitumiseks

Teisipäeval, 29. detsembril pöördus Mustvee linn naaberomavalitsuste poole ettepanekuga liitumiseks, teatas Mustvee linnapea.

Mustvee linnavolikogu esinaine Riina Pajula ja Mustvee linnapea Max Kaur tegid oma kirjas Kasepää, Saare, Torma, Lohusuu ja Avinurme omavalitsuste juhtkondadele ettepaneku liitumiseks, arvestades Mustvee kui ajalooliselt väljakujunenud tõmbekeskusega. Selle eesmärgi nimel tuleks algatada järgmisel aastal ka vastavad läbirääkimised omavalitsuste vahel.

Liitumise õnnestumisel moodustataks üle 6000 elanikuga omavalitsus. “Mustvee linn kui ajalooliselt väljakujunenud piirkonna tõmbekeskus tunneb vastutust piirkonna ühise tuleviku ees, kuna omavalitsuse põhiülesanne on just kohaliku inimese hea kvaliteediga teenindamine sotsiaalabi, tervishoiu, hariduse, lastehoiu, kultuuri, logistika, töökohtade valdkonnas. Peame näitama omapoolset initsiatiivi, et toetada riikliku haldusreformi,” leiab Mustvee linnapea.

“Liitumisel moodustatav uus omavalitsus peaks olema oma suuruselt optimaalne, arvestades piirkonna praeguseid võimalusi, ei ole aga ratsionaalne veelgi suurem omavalitsus. Uus omavalitsus peaks arvestama kõikide praeguste valdade huviga läbi valitava volikogu, kõik piirkonna elanikud peaks liitumise järel tunnetama, et ka tema perekonna ja asumi areng ning kultuur on kaitstud, et funktsioonid uues omavalitsuses on efektiivselt ja õiglaselt jaotatud,” märgib Mustvee linnavolikogu esinaine Riina Pajula.

Vabatahtlikud ühinemisläbirääkimised käivad enam kui 20 Eesti piirkonnas, hõlmates kokku üle saja omavalitsuse. Viimane võimalik hetk ühinemisläbirääkimiste alustamiseks on 2016. aasta 1. oktoober. Riik kavatseb teha ettepaneku ühinemiseks nendele omavalitsustele, kes ei vasta 2017. aasta 1. jaanuariks 5000 elaniku miinimumkriteeriumile. Nii vabatahtlikud kui valitsuse algatatud ühinemised jõustuvad 2017. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. Omaalgatuslikult ühinenud ja kriteeriumile vastavale uuele kohalikule omavalitsusele annab riik ühinemistoetust sada eurot ühe elaniku kohta. Piiranguga, et see ei ole rohkem kui 800 000 eurot ja vähem kui 300 000 eurot ühe ühineva omavalitsuse kohta.
Vooremaa