MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus jätkab vabatahtlikku arvamusküsitlust

Teisipäeval 18. oktoobril tegi MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus vahekokkuvõtted käsil olevast  arvamusküsitlusest, selgitamaks Torma valla külade arvamust valla liitumissuuna üle. Tänaseks on arvamusküsitluse käigus selgunud kahe küla enamiku hääleõiguslike elanike arvamus. Kokkutulnud pidasid siiski otstarbekaks ka nendes külades vabatahtlikku arvamusküsitlust jätkata, teatas MTÜTormalaste Kodupaigaühendus.

“Enamus vallaelanikke ei tea ja taju, milliseid pöördelisi muudatusi nende elukorralduslikke muutusi eelseisev naabervaldadega liitumine kaasa toob. Peipsi poolne liitumine võimaldaks Torma kandil jätkata omavalitsusliku kogukonnana, Jõgeva suunas liitumine pakub vaid teenuseid ja lubadusi investeeringuteks haridusvõrku.

Olukorras, kus Eesti riigi kõrgema võimu kandja põhiseaduslikud õigused peavad olema tagatud iga päev, mitte ainult üks kord iga nelja aasta järel valimistel rahvaesindajate valimistel, korraldab MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus kodanikualgatuse korras avaliku vabatahtliku arvamusküsitluse Torma valla ühinemiseks kas Peipsi või Jõgeva suunas külade viisi.

Kui vallavanemalt Võtikvere külakoosolekul küsiti, et mis külade elus muutub, oli vastus lühike – mitte midagi, sünni- ja surmatoetused jäävad… ” selgitas kodupaigühenduse juhatuse liige Avo Blankin. “Peipsi suunas liitumisel jätkub vähemalt Torma kandi kultuurilooline elukorraldus, omavalitsusliku korralduse lootus ja külavanemate staatuse taastamine.”

Muidugi on ka kolmas võimalus – Sadala kant liitub Jõgeva suunas ja Torma kant Peipsi suunas.

Arvamusküsitluse vahekokkuvõtete alusel on selge veelahe olemas, mis tähendaks Torma valla jagunemist külade kaupa nii, et mõlemad kandid saavad oma tahtmise – koalitsioonisaadikute kontrollitavad 7-8 küla liituvad Jõgeva suunas ja kuue opositsioonisaadiku 17-18 küla (sh Võtikvere) aga Peipsi suunas.

MTÜ Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatuse liige Avo Blankin: „Austan Sadala kultuuriloolist tausta – endise Laiuse kihelkonna osa, kunagise Sadala külanõukogu keskus (enne sundliitmist Tormaga), kunagi oli Sadalas ka keskkool. Antud ajahetk on sundkooselu lõpetamiseks sobiv. Lõpeksid ka alatised Sadala ja Torma vahelised nääklemised ja möödarääkimised.”

Arvamusküsitlus jätkub.

Torma vallavolikogu on oma veebruarikuu protokolliliselt otsustanud Torma valla liitumise tervikvallana ja augustikuise otsusega ühinemise Jõgeva suunas.

Võtikvere küla elanikud sellega ei nõustunud ja esitasid Torma vallavolikogule eelnõu vallapiiri-üleseks liitumiseks Peipsi suunas, millega Torma vallavolikogu seni pole nõustunud.

Vooremaa