Moodustati uus Reformierakonna Jõgeva valla piirkondlik organisatsioon

Esmaspäeval kogunesid Reformierakonna Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla piirkonnad, et moodustada uus Reformierakonna Jõgeva valla piirkond. Uue tekkinud piirkonna esimeheks valiti Raivo Meitus, teatas Reformierakonna Jõgevamaa piirkonna arendusjuht.

Käesoleval aastal toimub haldusjaotuse muutus, mille kohaselt moodustub Jõgeva linnast, Jõgeva vallast, Palamuse vallast ja Torma vallast ühinemise käigus uus omavalitsus Jõgeva vald. Sellega seoses otsustasid Reformierakonna nimetatud piirkondade liikmed moodustada uue Jõgeva valla piirkondliku organisatsiooni, mis kattub uue tekkiva omavalitsuse haldusterritooriumiga.

Esmaspäeva õhtul Kuremaal toimunud nelja piirkonna ühisel üldkoosolekul valiti uue piirkonna esimeheks Raivo Meitus. Koosolekul otsustati, et ühinenud piirkonnal on üheksaliikmeline juhatus, kuid hetkel sai valitud juhatuse esimees ning seitse liiget. Järgmisel üldkoosolekul valitakse üks juhatuse liige lisaks ning samuti valitakse piirkonna esindaja maakonnaorganisatsiooni juhatusse. Lisaks piirkonna juhi Meitusele osutusid Jõgeva valla juhatusse valituks Ülvi Nool, Raivo Kadaja, Külliki Alekand, Ain Viik, Silja Piir, Margus Kask, Viktor Svjatõšev.

Moodustatud Jõgeva valla piirkonna juhi Raivo Meituse sõnul on eesmärgiks saavutada 2017. aasta kohalikel valimistel väga hea tulemus. Ühinenud Reformierakonna Jõgeva valla piirkonnas on kokku 257 liiget.

Vooremaa