Möödunud aastal suunati taaskasutusse 40 887 tonni pakendeid

MTÜ Eesti Pakendiringlus esitas pakendiregistrile andmed 2014. aastal turule lastud ning taaskasutatud pakendite koguste kohta. 2014. aastal lasid aruandes hõlmatud ettevõtted turule kokku 54 836 tonni pakendeid, millest 40 887 tonni suunas Eesti Pakendiringlus taaskasutusse, teatas MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees.

Kokku esitas pakendiringlus registrile 1648 ettevõtte andmed. Võrreldes eelneva aastaga taaskasutas MTÜ Eesti Pakendiringlus 11 protsenti rohkem jäätmeid. Eesti Pakendiringluse juhatuse esimehe Aivo Kanguse sõnul tekibki valdav hulk jäätmetest ettevõtetes, kodumajapidamistest ringlusesse jõudvate pakendite osakaal on tunduvalt väiksem. “Kõige enam tekib ettevõtetes paber ja kilepakendeid, kuid mõistlikult toimides on jäätmetelt isegi võimalik teenida. Eesti Plastis nii kile kui kõvaplastik purustatakse, pestakse ja toodetakse plastigraanulid, millest saab uusi pakendeid või näiteks parkimiseks murukärgi. Tehniliselt kõige keerukam on segapakendi masinsorteerimine erinevate materjalide kaupa. Vaatamata keerukusele on see mitmeid kordi efektiivsem kui käsitsi sorteerimine, või kapitalimahukas materjaliti lahuskogumine tekkekohas,” rääkis Kangus.

Kuigi käesolevast aastast kehtib ettevõtetele pakendiaruannete auditeerimiskohustus, olid auditeeritud vaid neljandik esitatud andmetest. Kanguse sõnul on auditeerimiskohustus paljude ettevõtete jaoks ebamõistlikult suur kulu. “Ligikaudu pool ettevõtetest, kes meile oma andmed esitasid, on aastane kulu pakendite kogumisele 100 eurot või vähem. Nende andmete auditeerimine võib aga maksta kordades nii palju. Tekib küsimus, kas auditeerimiskohustuse panemine kõigile ettevõtetele sõltumata tekkivate jäätmete hulgast on põhjendatud. Kuigi eesmärk andmete õigsuse kontrolliks on asjakohane, siis pakendi kaalumisega saaks hakkama ka kassapidaja, kuid sellega tegeleb kõrg- ja eriharidusega spetsialist,“ tõi Kangus näite.

Pakendiregistri eesmärk on Eestis turule lastud kauba pakendite, tekkinud pakendijäätmete, käibelt kõrvaldatud korduskasutuse pakendite, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta arvestuse pidamine. Registrisse võib andmeid edastada kas ettevõte ise või delegeerida selle kohustuse taaskasutusorganisatsioonile.
Vooremaa