Metsa uuendamise toetust saab taotleda kuni 15. juulini

Metsa uuendamise toetuse esimese vooru taotluste esitamise tähtpäev on reedel, 15. juulil. Järgmise metsa uuendamise taotlusvooru tähtpäev on 1. detsember, teatas Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht.

Toetust saavad taotleda metsaomanikud, kel metsa uuendamiseks vajalikud tööd on tänavu juba tehtud. Metsapuutaimede soetamise ja maapinna ettevalmistamise korral on abikõlblikud ka kulud, mis on tehtud möödunud aastal.

Metsa uuendamise toetus katab kultiveerimismaterjali soetamise puhul kuni 80 protsenti maksumusest, metsaistutustöödest kuni 128 eurot hektari kohta, maapinna ettevalmistamise maksumusest kuni 96 eurot hektari kohta ja metsapuutaimede hooldamise kulutustest kuni 96 eurot hektari kohta kalendriaastas. Metsa uuendamise toetuse kohta leiate täpsema infot erametsaportaalist: http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsa-uuendamise-toetus/

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamine on hõlpsaim elektroonilises keskkonnas https://epria.pria.ee/epria/. E-PRIA kiirendab oluliselt taotluse esitamist, sest täidab paljud lahtrid taotleja eest automaatselt. Taotluse täitmisel abistavad rohelised küsimärgiga kastid.

Toetustaotlusi aitavad täita metsaühistud üle Eesti; ühistute leiate erametsaportaalist: http://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti

Vooremaa