Mayeril on Euroopa suurim EL ökomärgisega tooteportfell

Keskkonnaminister Marko Pomerants andis tarbekeemia tootmisettevõttele Mayeri Industries 4.veebruari õhtul pidulikult üle Euroopa Liidu ökomärgise, teatas ettevõte.

Mayeri Industries EL ökomärgisega tooteportfell on pesupesemisvahendite kategoorias Euroopa suurim. EL ökomärgis omistati tervelt 130-le Mayeri tootele.

“Olen nii vana mees, et mäletan, kuidas Lääne-Virumaal Kadrina kandis Loobu jõe kalda peal Bio-Esti tehti. Tore, et osa Eestimaa keemiatööstuse traditsioonid on Mayeri Industries näol jõudnud Euroopa ökomärgise tasemele,” ütles keskkonnaminister. 1993. aastal riigiaktsiaselts Flora erastamisel asutatud ning 100protsendise Eesti kapitalil põhinev Mayeri Industries on suurim pesupesemisvahendite tootja lähiregioonis.

Ettevõtte põhiliseks toodanguks on pulbrilised ning vedelad pesemis- ja puhastusvahendid. 2015. aastal viis ettevõte kõik toodetavad pesupulbrid ja -geelid vastavusse Euroopa Liidu ökomärgise nõuetega ning omandas vastava sertifikaadi. Selleks vahetati välja ohtlikumad toorained vähemohtlike vastu ja vähendati pakendite kaalu. Euroopa Liidu ökomärgisega pesupesemisvahendid sisaldavad tavalisest ohutumaid tooraineid ning vähem lõhnaaineid, mis võivad põhjustada allergiat. Lisaks keskkonnasäästlikkusele on EL ökomärgise toodete puhul äärmiselt rangelt kontrollitud ka tõhusus. EL ökomärgis tagab, et toodete keskkonnasäästlikumaks muutmisel ei ole pesuomadustes järele antud. Märgise saamiseks tuleb läbida põhjalikud kvaliteeditestid. Näiteks pesupesemisvahendite puhul hinnati erinevate plekkide eemaldamise võimet, kanga esialgse värvi säilimist ning värvide ülekandumist ehk “jooksmist”.

“Ökomärgise saamine oli loogiline jätk ettevõtte ühe tähtsaima põhimõtte järgimiseks – toota toimelt tõhusaid ning samas keskkonnale ja inimestele võimalikult ohutuid tooteid. Märgis on kinnituseks meie praegustele ja tulevastele klientidele, et Mayeri pesupesemisvahendid on vähemalt sama tõhusad kui teised turul olevad sama kategooria tooted, kuid kontrollitud väiksema negatiivse keskkonnamõjuga,” ütles ettevõtte turundusjuht Dagmar Reinumägi. Euroopa Liidu ökomärgis on väikese keskkonnamõjuga toodetele ja teenustele antav märgis, mis on mõeldud ettevõtetele, kes hoolivad keskkonnast ja tahavad vähendada oma toodete negatiivset mõju keskkonnale. Ökomärgise kasutuselevõtt aitab kaasa ka loodusvarade tõhusamale kasutamisele, tarbijate keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja turu keskkonnahoidlikumaks muutmisele Ökomärgist võib oma toodetel kasutada nüüd kokku viis Eesti ettevõtet.

Vooremaa