Märtsikuu loodusõhtul räägib Peep Männil Eesti metsade koerlastest

Senikaua, kuni inimene elab looduses kõrvuti kiskjatega, püsivad ka nende suhted kõrgendatud tähelepanu all. Märtsikuu loodusõhtul räägib Eesti metsades elavatest koerlastest keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist ja ulukiasjatundja Peep Männil. Loodusõhtu “Kriimsilm, kanavaras ja teised koerlased” toimub 1. märtsil kell 18 Tartu ülikooli loodusmuuseumis Vanemuise 46, teatasid korraldajad.

Loodusõhtul uurime, kuidas käib Eestis elavate koerlaste käsi tänapäeval, kui loodusmaastik järjest väheneb ja inimene mõjutab ümbritsevat keskkonda üha enam? Kuidas on hunt, kährik ja rebane kohanenud inimese naabrusega ning kas šaakal võtab Eestis üle hundi rolli?

Loodusõhtud muuseumis toimuvad iga kuu esimesel kolmapäeval. Loodusõhtu pääse on kolm eurot, mida saab tasuda enne üritust muuseumi kassas.

Loodusõhtut modereerib Veljo Runnel. Üritust toetab KIK.

Vooremaa