Margus Oro valiti SOS Lasteküla maailmaorganisatsiooni juhtimisnõukogu liikmeks

SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro valiti SOS Lasteküla rahvusvahelise föderatsiooni juhtimisnõukogu liikmeks ning ta on esimene tegevjuht, kes endiste sotsialismimaade hulgast on sellesse kogusse valitud. Oluliseks valikukriteeriumiks sai asjaolu, et maailmaorganisatsiooni kuuluva 133 riigi hulgast on Eesti üks väljapaistvamaid riike, kes panustab aasta-aastalt aina rohkem vanemliku hoolitsuseta laste abistamisele.

Kui 2014. aastal elas SOS Lasteküla peredes 108 last, siis 2016. aastal hoolitsevad SOS pered juba 206 lapse heaolu eest. SOS peredest on tuule tiibadesse saanud 161 last.

  1. aastal SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektoriks asunud Margus Oro pikaajaline ja pühendunud tegutsemine on viinud Eesti-suguse väikeriigi teiste suurte riikide kõrval väga olulisele kohale, teatas SOS Lasteküla Eesti Ühing.

“Möödunud kahekümne aasta jooksul on SOS Lasteküla Eesti Ühingul õnnestunud koostöös riigi ja tublide toetajatega arendada asendushooldust selles suunas, et läheneme samm-sammult nendele ühiskondadele, kus aidatakse nõrgemaid enne, kui hakatakse kulutama tugevatele,” ütles vastavalitud juhtimisnõukogu liige Margus Oro. “Oleme viimastel aastatel Eestis oma tegevust veelgi laiendanud ning nüüd on meie tegevusväljas ka haridus ja ennetustöö neis peredes, kus lastele ei ole tagatud täisväärtuslikke tingimusi arenguks. See, et minust sai täna SOS Lasteküla maailmaorganisatsiooni juhtimisnõukogu liige, on tunnustus kõigile, kes Eestis laste hoolekandevaldkonnas otsuseid teevad ja oma toetust jagavad.”

SOS Lasteküla Eesti Ühing on SOS Kinderdorf International (SOS KDI) liige, mille peakontor asub Austrias ning mis koordineerib organisatsiooni tööd kogu maailmas. Organisatsiooni kuulub 133 SOS Lastekülade rahvuslikku ühingut, mis teeb sellest kõige suurema lapsi abistava organisatsiooni maailmas. Vastvalitud juhtimisnõukogu, kuhu kuulub ka Margus Oro, koosneb 11 liikmest ning kogu ülesandeks on nõustada ja toetada SOS maailmaorganisatsiooni tegevjuhtkonda.

SOS Eesti Ühing alustas tegevust 1992. aastal, mil Eesti Vabariigi valitsus ja SOS Kinderdorf International sõlmisid lepingu esimese lasteküla ehitamiseks Eestisse. Tänasel päeval on SOS Lasteküla peredel kodud Keilas, Põltsamaal, Narva-Jõesuus ja Juurus ning üks pere kasvatab lapsi oma kodus. 2017. aasta esimeses pooles avatakse kodud ka Kohtla-Järvel. Lisaks toetab SOS läbi peretugevdus- ning haridusprogrammi aastas 400 last.

Vastvalitud juhtimisnõukogu liikmed avalikustati reedel Austrias Innsbruckis peetud pressikonverentsil.

Vooremaa