Margalade päeval tasub minna sohu ja rappa

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub tähistama 2. veebruaril peetavat rahvusvahelist märgalade päeva sooretke, ühispildi tegemise ning lugude jagamisega.

Ühine sooretk võiks aset leida märgaladele pühendatud nädalal ehk vahemikus 30. jaanuar – 5. veebruar. Ideid, millises soos üheskoos sumbata, leiab ELFi kaardirakendusest: https://soo.elfond.ee/astu-sohu<https://soo.elfond.ee/astu-sohu/>.

Et kogutud muljed jõuaks ka teiste soohuvilisteni, oodatakse teie retkest ühist soopilti koos soo nimega, kus pilt on tehtud. Võimalusel palub ELF fotole lisada koordinaadid või geotag – nii saab pildi kaardile kanda. Ühtlasi ootab ELF lugusid teemal “Minu ja meie sood”. Lugu võib pärineda nii käesolevast kui mõnest varasemast aastast ning nii enda kui ka vanaema-vanaisa varamust. Lugusid võib olla ka mitu. Fotosid ja lugusid ootavad korraldajad koos kontakti, klassi ja kooli nimetusega hiljemalt 7. veebruariks aadressile elf@elfond.ee<mailto:elf@elfond.ee>. Saadetud fotod ja lood pannakse üles kodulehele https://soo.elfond.ee.

Kõikide foto ja loo saatnud klasside vahel loositakse välja kolm kevadist matkapäeva sootaastamisaladele<https://soo.elfond.ee/taastamisalad/> koos giidi, toitlustuse ning kokkuleppel ka transpordiga. Võitjatega võetakse ühendust e-kirja teel.

Iraanis, Ramsari linnas allkirjastati 1971. aasta 2. veebruaris kaalukas rahvusvaheline kokkulepe märgalade kaitseks. Seda päeva tähistatakse ülemaailmselt märgalade päevana.

Eesti soode hulk on viimase sajandiga kahanenud kuivenduse mõjul enam kui poole võrra. Samas tõuseb üha enam esile soode olulisus süsiniku talletaja, erilise elupaiga ja vee puhastajana. Erinevalt paljudest teistest riikidest on veel Eestis soid, mida hoida ja kuhu minna. Seepärast soovitatakse tähistada seda olulist päeva just toreda sooretkega.

Sohu minnes soovitatakse valida ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Sohu tasub minna mitmekesi ja veenduda, et rühma peale on kaasa võetud vähemalt üks laetud telefon ning kõikidele matkalistele jagub natuke süüa-juua. Kui on plaan minna sohu väljaspool matkaradu, tasuks vaadata kaitsealuse soo puhul üle ka kaitse-eeskiri. Jätke soo sama kaunina endast maha nagu ta teid ootaski.

Vooremaa