Majandusministeerium toetab 160 üldhariduskooli internetivõrgu renoveerimist 13 miljoni euroga

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kolmapäeval ministeeriumitele kooskõlastamiseks eelnõu, millega majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) toetab perioodil 2016–2020 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga, teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik.

“Oleme praegu olukorras, kus 100 protsenti Eesti koolidest omavad küll interneti püsiühendust, kuid selle kiirus jääb alla 30 Mbit/s ning ei toeta kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös. Seega aeglasepoolne võrguühendus võib saada üheks takistuseks haridusvaldkonna strateegiliste eesmärkide täitmisel,” ütles minister Kristen Michal. “Programmi esimeses etapis aastatel 2016-2018 korrastatakse ca 160 kooli kohtvõrgud, töötatakse välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldatakse võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Majandusministeerium on senini taganud lairiba baasvõrgu rajamist üle Eesti, kuid oleme valmis toetama ka teiste valdkondade baastaristu kaasajastamist. Haridus on kindlasti meie jaoks üks prioriteetsemaid,” märkis minister.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud üldhariduskoolid, nii munitsipaal-, era- kui ka riigikoolid. “Soovime programmi kaasata võimalikult suure hulga koole, kuid vastavalt Euroopa Liidu rahastumeetmete reeglitele, peame järgima ka objektide kestvusnõude kohustusest kinnipidamist. Esmase tegevuskava koostamisel tegime koostööd haridus- ja teadusministeeriumi ja kohalike omavalitsustega. Kohtvõrkude renoveerimisega alustatakse omavalitsusüksustes, kes on alustanud gümnaasiumivõrgu korrastamist ning kus panustatakse tugeva põhikooli pidamisele,” selgitas programmi koostanud MKMi juhtivspetsialist Ave Lauringson.

Programmi “Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine” töötas välja MKM. Programmi hakkab ellu viima Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas. Programmi kogueelarve on 13 243 294 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab 11 250 000 eurot ja Eesti riigi omafinantseering 1 985 294 eurot. Programmi esimeses etapis on kavas koolide toetamiseks eelarvest kasutada 5 miljonit eurot.
Vooremaa