“Maale elama” aitab Jõgevamaa elanike arvu tõusule

Sel neljapäeval toimuval Maale elama infopäeval tutvuvad Jõgeva maakonna omavalitsused ja kogukonnad võimalustega, kuidas saada oma kodukanti juurde uusi elanikke, teatas MTÜ Partnerlus. 

Infopäeval tutvustatakse verivärsket infoportaali maale-elama.ee, mis aitab maale soovijatel leida ühest kohast info nii elupaikade, töökohtade, ettevõtlusvõimaluste kui ka sobiva kogukonna kohta. Sealjuures on kogukondadel ja omavalitsustel, kes on portaaliga liitunud, teistest märksa suurem tõenäosus oma piirkonda uusi elanikke leida. 

Muuhulgas võimaldab portaal maaelust huvitatul täita ankeedi “Tahan maale”,mille süsteem otse liitunud kogukondadele saadab. Kogukonna roll on huvilisele kolimise osas nõu anda ja abistada.

Teise võimalusena tutvustatakse infopäeval juba neljandat aastal toimuvat messi “Maale elama 2016”. Sel aastal toimub mess kahes kohas – 23. aprillil Tartus ja teine 14 mail Tallinnas. Mess loob kogukonnale võimaluse maaelu huvilistega silma kohtuda ning end vahetult tutvustada.

Maale elama infopäev toimub kaheksas maakonnas, sealhulgas 18. Veebruaril kella 15-17 Jõgeva maavalituse saalis, Suur 3.

Maale Elama liikumise eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale asumise trendi. 

Täpsem info: http://maale-elama.ee/infopaevad-kogukondadele

Vooremaa