Maakonna paremad keskkonnaprojektid on Kiigemetsa ja Luua loodusõpperajad

Jõgevamaa kaks paremat keskkonnaprojekti on Kiigemetsa Kooli juures avatud looduseõpperada, mis kogus 47 häält ja Luua Metsanduskooli Vooremaa maastikukaitsealal uuendatud õpperada, mis samuti kogus 47 häält.

Kiigemetsa kooli juures avati loodusõpperada, mis annab koolile senisest paremad õuesõppevõimalused. Rada on kasutamiseks avatud ka teiste koolide õpilastele ja lasteaialastele. Loodusõpperada “Tule uudista, uuri ja vaatle” koosneb kaheksast õppepunktist, mis on pühendatud ilmakaartele, aastaaegade vaheldumise rütmile, ilmale, puudele, metsataimedele ja aialilledele, metsloomadele, lindudele ja jäätmetele. Kõigis punktides on üleval vastavateemaline stend, ilmapunktis on lisaks sellele ka mõõteriistu sisaldav nn ilmamajake ja jäätmepunktis komposteerimiskast. Projekti viis ellu Kiigemetsa Kool.

Luua Metsanduskool uuendas Vooremaa maastikukaitsealal asuva kooli õpperaja ning ehitas selle välja komplekseks, kaasaegse mobiilirakendusega kaetud aktiivõppekeskkonnaks kõigile loodushuvilistele. Projekti elluviija oli Luua Metsanduskool.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Facebooki lehele üles seatud tublid keskkonnaprojektid kogusid nädalaga 3344 häält, mida oli enam kui pooletuhande võrra rohkem, kui möödunud aasta konkursil. Maakonnasipelga konkursil sai valida 75 KIKi rahastatud projekti vahel, mis valmisid 2015. aastal.

Sel aastal oli hääletusel kõvasti rebimist ning võitjate puhul oli selgelt näha, et kohalikud kogukonnad ja võrgustikud osalesid aktiivselt hääletusel ja hoolitsesid oma projekti häälesaagi eest. Ka juhtus esmakordselt see, et ühes maakonnas sai kaks projekti võrdselt hääli ning seetõttu ongi Jõgevamaal kaks maakonnasipelgat.

2015. aastal valmis 1443 KIKi kaudu rahastatud projekti. Kõige enam viidi ellu keskkonnateadlikkust tõstvaid projekte – 612, mida toetati 5 065 749 euroga. Suurimad toetussummad läksid veemajandusse, kus 235 projekti toetati kokku 62 290 624 euroga.
Vooremaa