Maakond kriminaalses joobes tabatud juhtide arvu poolest 10 000 elaniku kohta riigis kolmandal-neljandal kohal

Justiitsministeeriumi statistika kohaselt tabas politsei esimesel poolaastal maakondade võrdluses 10 000 elaniku kohta kõige enam kriminaalses joobes juhte Võrumaal (17), Lääne-Virumaal (17), Jõgevamaal (16) ja Põlvamaal (16), teatas justiitsministeeriumi avalike suhete talitus.

Keskmisest kõrgem oli tase ka Raplamaal (14), Ida-Virumaal (13) ja Järvamaal (13). 11 kriminaalses joobes juhti 10 000 elaniku kohta tabati Valgamaal, Viljandimaal, Pärnumaal ja Saaremaal. Madalam on tase Tartumaal (10), Hiiumaal (10), Harjumaal (9) ja Läänemaal (9).

Kokku tabas politsei tänavu esimesel poolaastal roolist 2781 joobes juhti, mis on 11 protsenti vähem kui eelmise aasta samal ajavahemikul.

Kuue kuuga tabas politsei roolist 1455 kuriteopiiri ületanud joobes juhti ning 1326 väärteokorras karistatavat joobes juhti. Lisaks neile tabati 720 juhti, kelle puhul oli ületatud lubatud alkoholi piirmäär.

Võrreldes 2015. aasta esimese poolaastaga vähenes registreeritud juhtumite arv kõigis kategooriates. Kriminaalses joobes tabatud juhtide arv on madalam ka võrreldes kõigi viie varasema aastaga.

Kuue kuuga konfiskeeris kohus joobes juhtidelt 97 sõidukit, nendest 86 kriminaalmenetluses ning 11 väärteomenetluses. Võrreldes 2015. aasta I poolaastaga konfiskeeritud sõidukite arv kasvas, siis konfiskeeriti kokku 85 sõidukit.

Vooremaa