Maaettevõtjad, põllu- ja metsaomanikud kutsuvad üles tegema koostööd sigade Aafrika katkuga võitlemisel

Reedel,  25. septembril, saatsid Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumeeste Keskliit ühispöördumise valitsusele ja riigikogu keskkonna-, maaelu ja majanduskomisjonidele, milles avaldavad toetust keskkonnaministeeriumi esitatud jahiseaduse muutmisettepanekutele ja kutsuvad riigikogu üles eelnimetatud eelnõu kiiresti vastu võtma, teatas erametsaliit.

Maaettevõtjate ja maaomanike esindusorganisatsioonid näevad olulisena, et riigilt jahipiirkonnad kasutada saanud jahindusorganisatsioonid teeks aktiivset koostööd kohalike maaomanikega ja kaasaks neid metssigade arvukuse ohjamisse. Tegemist on täiendava ressursiga, mis hea koostöö korral aitaks kaasa nii küttimisele kui sigade Aafrika katku surnud isendite avastamisele ja metsast kõrvaldamisele. 

Erametsaliidu juhatuse liikme ja keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu liikme Einar Pärnpuu arvates on jahindusorganisatsioonide vastuseis seadusemuudatusele, mis püüab senisest enam maaomanikke kaasata, teadmatuse küsimus. “Seadusemuudatus ei anna õigust oma põllul või majataguses metsatukas suvaliselt metssigu küttima hakata. Jahti saab endiselt pidada ikka see, kellel jahitunnistus, sooritatud suuruluki laskekatse ja saadud jahiluba kohalikult jahipiirkonna kasutajalt. Samas võib mõne üksiku jahiseltsi vastuseis olla tingitud ka sellest, et tulevikus peab metssea jahilube jagama tasuta,” lisas ta. 

Pöördumisele allakirjutanud peavad oluliseks, et seadusemuudatus võetaks vastu võimalikult kiiresti ja rakendataks koheselt. Meie esmane eesmärk peab olema sigade Aafrika katku nakkusohu likvideerimine Eestis – selle üks oluline meede on metssigade arvukuse kiire vähendamine!

Eesti Erametsaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühispöördumisega saab tutvuda http://www.erametsaliit.ee/2015/09/25/eesti-pollumeeste-ja-erametsaliidu-avalik-poordumine

 
Vooremaa