Maaelutoetuste maksmisel arvestatakse haldusreformi arengutega

Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban ütles kohtumisel Pärnumaa omavalitsusjuhtidega, et maaelutoetuste maksmisel arvestatakse haldusreformi arengutega ning maaelu arengukava 2014-2020 perioodiks ettenähtud põhimõtted jäävad kehtima, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

“Kui haldusreformi käigus omavalitsuste piirid muutuvad, siis kohandatakse maaelutoetuste tingimused ümber selliselt, et toetuste maksmine jätkuks samas geograafilises ulatuses vähemalt käesoleva eelarveperioodi 2014-2020 lõpuni,” ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Lepanina hotellis peetud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril.

Asekantsleri kinnitusel jäävad omavalitsusüksuste liitumisel maaelu arengukava 2014-2020 perioodiks ettenähtud põhimõtted kehtima ning ükski omavalitsus haldusreformi tulemusel seni saadud toetustest ilma ei jää. “Pärast haldusreformi läbiviimist ühegi kohaliku omavalitsuse toetusvõimalused ei halvene,” lisas Gorban.

Kehtiva halduskorralduse ning olemasolevate omavalitsuste suurusega on maaelutoetustest seotud eelkõige LEADER-meede, aga ka majandustegevuse mitmekesistamise ning mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus. Otsetoetustest puudutavad võimalikud omavalitsuste ühinemised rohestamise toetust ning kalandustoetustest kohalike kalanduspiirkondade arendamise toetust.

Haldusreformi eesmärk on maapiirkondade konkurentsivõime kasv ja omavalitsuste võimekuse tõus, et pakkuda inimestele paremaid teenuseid. Haldusreformi täpsem ülevaade ja ajakava on leitav veebilehel www.haldusreform.ee<http://www.haldusreform.ee>.
Vooremaa