Maaeluminister tunnustab ka Luua metsanduskooli ja Põltsamaa ametikooli õppureid

Maaeluminister Urmas Kruuse tunnustab täna põllumajandusministeeriumis peetaval aktusel maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Eesti Mereakadeemia parimaid lõpetajaid. Tunnustatute hulgas on ka Luua metsanduskooli lõpetanud Kairi Laak-Randoja ja Põltsamaa ametikooli põllumajanduseriala lõpetanud Tõnis Jõgi, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Ministri vastuvõtul on noored spetsialistid põllumajanduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise, loomakasvatuse, metsamajanduse, hobumajanduse, aianduse ning kalapüügi- ja käitlemise tehnoloogia erialadelt.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul väärivad noored, kes on teinud valiku maamajandusega seotud eriala kasuks ning otsustanud oma tuleviku siduda eluga maal, kindlasti tunnustust. “Maaettevõtlus eeldab noortelt aina mitmekesisemaid teadmisi ja oskusi, leidlikkust ning soovi tegeleda ettevõtlusega,” ütles maaeluminister Urmas Kruuse. “See noorte ettevõtlikus tõukab tagant ka maapiirkondade arengut.”

Enamik tänastest parimatest lõpetajatest kas juba töötab või plaanib asuda tööle omandatud erialal põllumajanduses, aianduses, metsanduses, kalanduses.
Ministeeriumi tänukirjad heade õpitulemuste eest antakse üle 14 lõpetajale.
Vooremaa