Maaeluminister taotleb Euroopa Komisjonilt piimandussektorile erakorralist abi

Maaeluminister Urmas Kruuse saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hoganile kirja, milles palub rakendada Eesti piimatootjate olukorra leevendamiseks erakorralisi abimeetmeid. Erakorraline abi peaks aitama hüvitada tootjatele turuhinna ja tootmise omahinna vahet, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Maaeluminister Urmas Kruuse rõhutab kirjas volinikule, et piimatootmissektori aitamine on oluline maapiirkondade tööhõive tagamiseks Eestis. “Piimatootjad on maapiirkondades olulised tööandjad, seepärast palume rakendada erakorralisi meetmeid Venemaa kaubandusembargo tagajärjel väga keerulisse olukorda sattunud sektori toetamiseks,” kirjutab maaeluminister Urmas Kruuse.

Minister juhib voliniku tähelepanu Eesti piimandussektori keerulisele olukorrale, mis on halvenenud alates eelmise aasta septembrist.

“Toorpiima hind on Eestis aasta jooksul langenud kogu Euroopa mõistes rekordilised 29 protsenti. See on omakorda tinginud 4,2 protsendilise piimakarja vähendamise ning piima kogutoodangu 3,8 protsendilise languse. Tootmispotentsiaali taastamine on keeruline ning tekkinud olukord võib tuua kaasa negatiivse mõjuga doominoefekti nii piimatootjate kui -töötlejate jaoks,” kirjutab Kruuse.

Minister tänab volinikule saadetud kirjas Euroopa Komisjoni juba rakendatud toetusmeetmete – sekkumiskokkuostu ja eraladustamise skeemi pikendamise ning käesoleva aasta veebruaris piimatootjatele eraldatud erakorralise abi eest. Kuid need meetmed ei ole piisavad. Piimandussektori olukorra leevendamiseks tuleks leida võimalused täiendava erakorralise suunatud abi eraldamiseks turumuutustest enim mõjutatud riikidele.

Maaeluminister Urmas Kruuse kohtub volinik Phil Hoganiga 7. septembril toimuva põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu raames, kus lisaks piimandussektori olukorrale on kõne all ka sealiha eraladustamise skeemi rakendamise võimalused.

Samuti kohtub minister Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega, et arutada Baltimaade ja Poola ühispöördumises esitatud ettepanekuid regioonis leviva sigade Aafrika katku peatamiseks ning tsoneerimisega sealihasektorile seatud piirangute leevendamist.
Vooremaa