Luua metsanduskoolis kaks kutsehariduse kõrgema taseme eriala

Käesolevast õppeaastast lisanduvad Luua metsanduskooli erialavalikusse kaks kutsehariduse kõige kõrgema taseme ehk viienda taseme eriala: metsanduse spetsialist ja puittaimede hindaja ehk meisterarboristi osakutse. Seni Eestis kõige kõrgema taseme kutseõpet neil erialadel veel pakutud ei ole, teatas kooli kommunikatsioonijuht.

Metsakasvatuse spetsialisti eriala nimigi ütleb, et tegemist on spetsialisti, mitte enam oskustöölisega. Tehnikud, metsakorraldajad, praakerid, logistikud, metsakasvatuse või metsaparanduse spetsialistid, taimlaspetsialistid – ametikohti, kuhu sellise kvalifikatsiooniga minna, on palju. Märksõnadeks on juhtimine, kontrollimine, arendamine, organiseerimine, planeerimine (vähemalt mitmeks kuuks ette) jne. Õppima asuda võivad isikud, kes eelnevalt on omandanud vähemalt neljanda taseme metsandusliku kutse või tõendanud vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Õppetöö kestab aasta ning see on võimalik nii koolipõhiselt kui mittestatsionaarselt.

Puittaimede hindaja õppekava läbimine annab oskused anda hinnanguid üksikpuude, puuderühmade ja haljasala- ning pargipuistute seisundi ning dendroloogilise, ajaloolis-kultuurilise ning ökoloogilise väärtuse kohta. Õppima oodatakse arboristi või maastikuehituse eriala lõpetanuid – neid erialasid ühendavaks sillaks on puittaimed ja nende kasutamine. Et veenduda puittaimedega seotud baasoskuste olemasolus, tuleb sisseastumisel sooritada puittaimede määramiskatse. Õppijal peab olema läbitud ka esmaabikursus. Õppetöö on korraldatud õppesessioonidena ning kestab aasta.

Lõpetamise tingimuseks on edukalt koostatud ja kaitstud lõputöö.
Kõige laiem erialade valik on Luua metsanduskoolis metsanduse suunal. Koolis saab omandada metsamajanduse ehk metsuri eriala (4. tase), õppida metsakasvatust (3. tase), metsamasinate juhtimist (forvarderioperaator, 4. tase ning harvesterioperaator, 4. tase) ja omandada arboristi eriala (4. tase).

Aiandussuunal saab valida kolme eriala vahel: maastikuehitaja (4. tase), haljasalade hooldaja (4. tase) ja puukoolimajandus (3. tase). Neist puukoolimajandust saab Eestis õppida ainult Luua metsanduskoolis. Eriala lõpetanu on praktiliste oskustega puukoolitöötaja. Amet sobib nii igapäevaselt aiandis või puukoolis töötavale inimestele kui ka eraaiaomanikule, kes unistab oma puukoolist.
Turismivaldkonnas saab õppida loodusretke juhtimist (4.tase), kus sügisest rakendub uus õppekava. Õppima oodatakse gümnaasiumi lõpetanud inimesi, õppetöö kestab kaks aastat ning on mittestatsionaarne, mis tähendab, et koolis tuleb käia korra kuus kolmel päeval, selleks ette nähtud õppesessioonidel.

Luua metsanduskool pakub ka õpet, mis on väga sobilik erametsaomanikele oma metsandusteadmiste täiendamiseks. Metsakasvatus (3. tase) on aastane mittestatsionaarne õppega ning eeltingimuseks on omandatud põhiharidus. Seega ei ole näiteks metsaomaniku jaoks oluline, missuguse hariduse on ta varem omandanud. Mittestatsionaarne õpe võimaldab õppida ka töö kõrvalt.
“Luua metsanduskool sobib õppimiseks eelkõige neile, kes hindavad loodust ja tegutsemist vabas õhus. Nii metsanduse, aianduse kui turismi erialade lõpetajad leiavad töökohad, kus kaheksast viieni kontoris istumist ei ole,” rääkis kooli direktor Haana 
Zuba-Reinsalu.

Statsionaarsesse õppesse saab dokumente esitada kuni 27. juulini, mittestatsionaarsesse õppesse 17. augustini. Kandideerida saab nii metsanduse, aianduse kui turismi suunale. Täpsemat infot dokumentide vastuvõtu kohta leiab Luua metsanduskooli kodulehelt (http://luua.kovtp.ee/dokumentide-esitamine).
Õpe Luua metsanduskoolis on kõigile tasuta. Dokumentide vastuvõtt Luua metsanduskooli toimub nii koolis kohapeal kui ka interneti kaudu. Täpsem info kooli kodulehel (http://luua.kovtp.ee/vastuvott).

Vooremaa