Luua Metsanduskooli saab dokumente esitada juba märtsikuus

Luua Metsanduskooli õppima asumiseks saab sel aastal esmakordselt dokumente esitada juba märtsikuus. E-keskkond avalduste esitamiseks avatakse 13. märtsil, kevadine dokumentide esitamine ja sisseastumiskatsed kestavad 20. märtsist 24. Märtsini, teatas kooli kommunikatsioonispetsialist.

“Luua Metsanduskoolis õpib palju noori, kelle kindel elukutsevalik on tehtud juba ammu. Kevadine sisseastumisperiood annab neile võimaluse teha edasiõppimisega seotud formaalsused varakult ära ning keskenduda suvel teistele tegemistele,“ selgitas Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. Direktor lisas, et kevadisel vastuvõtuperioodil saab kandideerida vaid statsionaarsesse õppesse, mittestatsionaarsesse õppesse toimub vastuvõtt suvel.

Vastuvõtutingimuste osas on kevadise ja suvise vastuvõtuperioodide vahel vaid üks erinevus – kevadisel vastuvõtul saab kutsekeskharidusõppesse kandideerida ka jooksva õppeaasta klassitunnistuse või hinnetelehe väljatrüki alusel, suvise vastuvõtuperioodi lõpuks tuleb kooli lõputunnistused esitada kõigil, ka juba kevadel kandideerinutel.

Luua Metsanduskooli õppima asumiseks on vaja sooritada sisseastumistest, mis selgitab välja kandidaadi kutsesobivuse (testis on küsimused Eesti looduse teemadel, loogikaülesanded ja tekstist aru saamist uuriv osa). Lisaks vesteldakse iga sisseastujaga, et välja selgitada tema erialavaliku põhjused, õpimotivatsioon ja huvialad, vajadusel saab õpilaskandidaati ka nõustada.

Luua Metsanduskool on Eestis ainulaadne kutseõppeasutus, mis valmistab ette tulevasi metsanduse, aianduse ja loodusturismiala töötajaid. Lõpetajad leiavad tööd metsandusettevõtetes, maastikuehituse- ja hooldusega tegelevates firmades ning loodusturismi alal. Mitmeid erialasid (metsamasinate juhtimine, puukoolimajandus jt) saab õppida ainult Luua Metsanduskoolis. Lõpetajate tööhõive erialasel tööl on rohkem kui 90% ning keskmine kuusissetulek ületab Eesti keskmise palga.

Jõuliselt panustab Luua Metsanduskool ka õpilaste heaolusse. “Oleme leidnud võimalused pakkuda tasuta hommiku- ja lõunasööki. Tagasiside küsitlused näitavad, et noored hindavad seda võimalust väga kõrgelt. Erialaste vajadustena paneme õla alla turvariietuse soetamisele ning puugisüstide kompenseerimisele. Positiivse poole pealt võime esile tuua veel kooli võimekust panustada noorte tervisesse tasuta jõusaali, pallimängutrennide, sauna ja ujumise kaudu. Lisaks teeme tööd selle nimel, et pakkuda soodustingimustel B- ja T-kategooria juhilube teatud erialadel,“ rääkis Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.

Luua Metsanduskooliga saab lähemalt tutvuda meie avatud uste päevadel, mis toimuvad veel 14. märtsil, 18. aprillil ja 13. mail. Avatud uste päevadele tulemiseks saavad huvilised kasutada tasuta kooli bussi, mis väljub kõigil nimetatud kuupäevadel Tartust AHHAA keskuse parklasi kell 9.15. Tagasi Tartusse stardib buss Luualt kell 13.00.

Lisainfot leiate aadressil www.luua.ee/vastuvott.

Vooremaa