Luua metsanduskooli praktikaprojekt saab peagu 45 000 eurot

Kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid saavad Innovest üle 881 000 euro projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd ning aitavad arendada praktikasüsteemi. Toetust saavad kokku 30 haridusasutust üle Eesti, teiste hulgas ka Luua metsanduskool. Luua Metsanduskooli praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ja kasutuse hankmine ning praktikajuhendajate koolitamine, milleks on eraldatud  44 931,43 eurot, teatas SA Innove sisekommunikatsioonijuht.

Projektide tegevused on suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele, kes on seotud praktikaga. Projektide raames hakatakse näiteks koolitama praktikajuhendajaid, pakutakse õpetajatele stažeerimisvõimalust tööandjate juures, luuakse koostöövõrgustikke ning töötatakse välja uudseid praktikavorme.

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaeksperdi Karin Ruuli sõnul on tööandjate ja õppeasutuste tihe koostöö oluline, et tagada nii kutse- kui kõrghariduse praktilisus ja side tegeliku töömaailmaga. “Praktika on kohustuslik kõigis kutsehariduse õppekavades ning muutub järjest olulisemaks ka kõrghariduses. Praktika kvaliteedi tagamiseks on tähtis, et ettevõtete praktikajuhendajatel oleksid kaasaegsed juhendamisalased teadmised ja oskused,” tõdeb Ruul.

Taotlusvooru  Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel<http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/praktika> korraldas SA Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning see oli avatud 29.11.16-30.01.17. Innovesse esitati 31 taotlust, millest hindamiskogu otsusel sai toetust 30 projekti. Projektide vahel jagatakse 881 898 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85 protsenti ja riiklik kaasfinantseering 15 protsenti.

Toetust saavate projektide nimekiri on leitav Innove kodulehelt.<http://www.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Praktika_mai2017.pdf>

Vooremaa