Lõuna prefekt selgitas Tartu ja Jõgeva politseijaoskondade juhtimise ühendamist

Jõgeva maavalitsust külastas PPA Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel. Kohtumisel maavanem Viktor Svjatõševi ja Jõgeva linnapea Raivo Meitusega andis prefekt Koppel ülevaate plaanitavates muudatustest politseitöö juhtimises ja korralduses Jõgeva maakonnas, teatas maavalitsus.

Ümberkorralduste eesmärgiks on parema teenuse ja paindlikuma ressursikasutuse tagamiseks viia alates käesoleva aasta 1.oktoobrist ühtse juhtimise alla Jõgeva ja Tartu politseijaoskonnad. Elanike jaoks politseitöös nähtavalt midagi ei muutu ja kõik täna politseimajas osutatavaid teenuseid saab sealt ka edaspidi. “Politseinikke jääb Jõgevamaale ikka sama palju, politseimajad jäävad endiselt kasutusse ning patrullide arv ei vähene. Muutustega ei kaasne isikkoosseisu vähendamist või ümberjagamist Jõgeva ja Tartu maakondade vahel. Kõik politseiametnike töökohad Jõgeva maakonnas säilivad. Kuid esmatasandi juhtimise parandamisega on kogukonnale võimalik pakkuda veel paremal tasemel politseiteenust,” kinnitas prefekt Koppel.

Samuti märkis prefekt, et mõlema maakonna politsei viimist ühtse juhtimise alla toetab politseistatistika, millest on nähtav kahe maakonna politseinike igapäevane omavaheline koostöö. Näiteks mullu teenindasid Tartu jaoskonna töötajad 156 Jõgevamaalt laekunud väljakutset ning vastukaaluks tegelesid Jõgeva ametnikud 103 Tartumaa väljakutsega.

Jõgeva politseijaoskonnas vähendatakse juhtivkooseisu ja moodustatakse kaks patrullgruppi. Jõgeva politseimaja tegevust hakkab juhtima piirkonna politseigrupi juht, kelle töökoht on Lõuna prefektuuri keskuses Tartus. Uue juhtimis- ja tegevussüsteemi kasutusele võtmine võimaldab efektiivsemalt ja paindlikumalt kasutada olemasolevaid ressursse ning seeläbi parandada kogukonna teenindamist ja suurendada elanikkonna turvalisust. Ümberkorralduste tulemusena tõuseb ka politseiteenistujate palk.

Kohtumisel osales ka Jõgeva politseijaoskonna juht Ivar Dubolazov.

Vooremaa