Lõuna-Eesti elanikud tegid oma kodukoha elanikud helkuriga nähtavaks

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo andmetel korraldas politsei kodanikupäeval, 26. novembril Lõuna-Eestis aktsiooni “Helkuriga sõbraks”, mille käigus kutsuti üles aktiivseid inimesi andma oma panus kodukoha elanike nähtavaks tegemisel.
Lõuna prefektuuri politseileitnant Rainer Rahasepp ütles, et öelda abilistele aitäh, on õigupoolest liiga vähe andmaks edasi seda siirast ja suurt tänutunnet politsei poolt kõigi nende ees, kes tulid üle Lõuna-Eesti appi jalakäijaid nähtavaks tegema. Kokku osales helkurite jagamise aktsioonis tunni vältel üle Lõuna-Eesti 1039 inimest. Nendest 57 abipolitseinikku ja 46 politseinikku. “Koos jagasime tänavusel helkurkõnnil 2501 helkurit, millest väikese osa sättisime piirkonda helkuripuule, et ka hilisemad liiklejad või varasemad ärkajad end ise nähtavamaks saaks teha, ”  kirjeldas ta.
“Südantsoojendav oli näha, kuidas helkurite jagamise aktsioonil osalesid inimesed kogu perega, kuidas Lõuna-Eesti eri paigus tulid kodudest välja nooremad ja vanemad, mehed ja naised, tublid ja tegusad. Ja kõike täiesti isetult selleks, et teisi inimesi abistada. See on tugeva kogukonna tunnus, puhas rõõm, ” rääkis politseileitnant.
Igal aastal sagenevad pimeda aja saabumisega õnnetused, kus ohtu satuvad kergliiklejad, eeskätt just jalakäijad. Kuigi tänaseks on paljud mõistnud helkuri kasutegurit ning on selle oma riietele kinnitanud, jagub endiselt ka neid, kes helkiva elupäästja taskupõhja jätnud või seda üldse ei kasuta. Pimedal ajal jääb jalakäija autojuhile aga sageli märkamatuks ning näha on vaid inimese küljes rippuv helkur. See on ka jalakäija parim kaitse enda nähtavaks tegemisel ja ohu vältimisel.

Vooremaa