Lõhejõgedel on pooleteise kuu jooksul tuvastatud 11 rikkumist

Keskkonnainspektsioon on oktoobri algusest kuni 15. novembrini tuvastanud Põhja-Eesti lõhejõgedel 11 kalapüüginõuete rikkumist, sealhulgas viis tõsisemat röövpüügi juhtumit, kus üritati keelatud vahenditega kalu püüda, teatas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik.

“Tugevdasime järelevalvet lõhejõgedel juba enne kuderahu algust, meile tulid appi vabatahtlikud kalavalvurid, kaitseliit, politsei ja abipolitseinikud. Tänu tihedamale kontrollile õnnestus kindlasti mitmeid rikkumisi ära hoida,” ütles keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna peainspektor Aare Pai.

“Eelmiste aastate kogemustele tuginedes õnnestus meil ka rikkumisi õigel ajal peatada,” lisas Pai. “Inspektorid tabasid novembri alguses Lääne-Virumaal Selja jõe ääres kaks elektripüügivahenditega varustatud meest. Ettevalmistused püügiks olid tehtud, aga õnneks ei jõudnud naabermaakonnast tulnud mehed oma plaani teoks teha. Küll aga järgnes väärteomenetlus keelatud vahendiga püügi ja omamise eest.”

Tänavuste tõsisemate rikkumistena saab nimetada veel kahte ahinguga püügi juhtumit ja kahte juhtumit, kui üritati suurte konksudega kalu tragida.

Lisaks tabati kolm spinningumeest kohtades, kus kalapüük on aastaringselt keelatud ning kolm ilma kalastuskaartideta püüdjat. Kõigi nimetatud juhtumite puhul alustati väärteomenetlust.

Samuti eemaldasid inspektorid lõhejõgedest neli nakkevõrku, ühe mõrra ja seitse selguseta kuuluvusega silmutorbikut.

“Siiski võib öelda, et seekordne püügirahu periood möödus rahulikumalt kui eelmisel aastal. Kuna vett oli jõgedes palju, siis ka see takistas teatud jõgedel röövpüüdjate tegutsemist, nii et lõhelistele peaks järelkasvu poolest tulema hea aasta,” ütles Pai.

“Käesoleval aastal aitas loodus tõepoolest ise lõhelisi kaitsta. Vihmaste ja tormiste ilmadega oli veetase jõgedes püsivalt kõrge ning vesi üsna väikese läbipaistvusega, mis vähendas röövpüüdjate võimalusi tegutsemiseks. Leidsime küll perioodi jooksul jõgede äärest mõned kongitsad ja ahingud, mis said üle antud Keskkonnainspektsiooni esindajatele ning keeluaja alguses kohtasime ka mõnda spinninguga end püügile seadvat kodanikku, kuid peale lühikest selgitust alanud keeluaja kohta lahkuti ning rohkem meie teed ei ristunud,” sõnas Eesti Kalastajate Seltsi esindajana Erki Tammleht.

Keskkonnainspektsioon tänab Eesti Kalastajate Seltsi vabatahtlikke kalavalvureid ja kõiki koostööpartnereid, samuti neid tähelepanelikke inimesi, kes kahtlastest tegevustest teada andsid.

Ehkki lõheliste kaitseks kehtestatud kuuajaline täielik püügirahu (15. oktoobrist – 15. novembrini) on lõppenud, jätkub järelevalve lõhejõgedel. Kui keegi soovib kalastama minna, peab ta endale selgeks tegema, kus, millal ja millistel tingimustel tohib kala püüda. On jõgesid, kus püük on aasta läbi keelatud.

Vooremaa