Liikluspiirang Põltsamaa vallas

Lume ja pinnase kiirest sulamisest tingitud teedelagunemise  tõttu võib raskeveokite liiklus oluliselt kahjustada Põltsamaa valla kohalikke teid ja avalikus kasutuses olevaid erateid. Teede lõhkumise ärahoidmiseks kehtestati kuni 11. maini 2018 liikluspiirang, mille kohaselt on üle 8 tonni raskustel sõidukitel keelatud ajutise liikluspiiranguga teedel sõita. Piirang ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele, kaubaautodele ning vallas jäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Kui sõiduk peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha vaid Põltsamaa vallavalitsuse kirjalikul loal. Loa väljastab vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro. Liikluspiirangust informeerimiseks paigaldatakse ajutised liiklusmärgid, mis eemaldatakse piirangu lõppedes.

Liikluspiirang kehtib Väljataguse, Aidu-Kose, Niinesaare, Adavere-Pajusi, Kensi tee, Viruvere tee, Lassi vihmutuse tee, Mõhküla tee, Riivli tee, Paduvere tee, Väetisehoidla tee, Olümpia tee, Annamõisa-Nõmavere tee, Kooli tee, Võisiku-Kundrussaare tee, Pardi tee, Sakala ringi, Jürgensi tee, Kaliküla tee, Muta harutee, Muta tee, Kiirtee ja Neanurme-Pudivere tee kohta.

 Ajutise liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja. Vajadusel pikendab vallavalitsus teedespetsialisti ettepanekul liikluspiirangut.

VOOREMAA