Lasteaedade rekonstrueerimiseks soovitakse toetust üle 14 miljoni euro

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks 52 taotlust kogusummas 14 395 250 eurot, et muuta energiatõhusamaks lasteaedu üle kogu Eesti. Toetus on suunatud eelkõige lasteaiahoonete terviklikule rekonstrueerimisele piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad. KIK hindab taotluste vastavust ja selgitab toetuse saajad välja juunikuuks, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last. Tingimustele vastab ligikaudu 90 protsenti kõigist munitsipaallasteaedadest.

KIKi projektikoordinaator Aivi Allikmets räägib lasteaedadele mõeldud toetusmeetmest ka täna, 15.03.17 Tallinnas, Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses toimuval Linnade ja valdade päeval<http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/>. Ettekanne saalis Bolero2 algab kell 13.

Toetusmeetme Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord töötas välja rahandusministeerium ning seda rahastatakse CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Lisainfo toetusmeetme kohta KIKi kodulehel<https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/lasteaiahoonetes-energiatohususe-ja-taastuvenergia-kasutuse-edendamine>.

Vooremaa