Lapsevanemad moodustasid Põltsamaa kooli juurde vanematekogu

Et aidata kaasa Põltsamaa kooli arengule, moodustasid 15 lapsevanemat 19. aprillil Põltsamaa ühisgümnaasiumis vanematekogu, teatasid vanematekogu liikmed.

Vanematekogu loodab kujuneda oluliseks tagasisidestajaks kooli ja kodu vahel ning aidata kaasa mitmete koolieluga seotud kitsaskohtade lahendamisel.

Avakogunemisel vahetasid vanemad mõtteid ka selle üle, millega vanematekogu võiks tegeleda. Olulisemate teemadena jäid kõlama vajadus parandada infovahetust kooli ja kodu vahel, kaasata vanemaid senisest enam kooli ettevõtmistesse ning toetada gümnaasiumi õpilast toetava õpikeskkonna kujundamisel.

Lisaks soovib vanematekogu aidata kaasa sellele, et mitmete uuenduslike algatustega silma paistnud Põltsamaa Ühisgümnaasium oleks kogukonnas senisest nähtavam ning panustaks heade mõtete ja väärt kogemustega senisest enam ka Põltsamaa piirkonna arengusse.

Vanematekogu asutamist olid tervitamas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppealajuhatajad Tiia Mikson ja Riina Valdmets. Oma kogemusi vanematekogu tegevusest olid jagamas Tartu Karlova Kooli vanematekogu liige Evelin Rätsep ja kooli direktor Heidi Kiuru.

Põltsamaa kooli vanematekogu kutsub jätkuvalt endaga liituma lapsevanemaid, kes soovivad kaasa rääkida kooli arengus. Vanematekogu järgmine kokkusaamine toimub Põltsamaa noortekeskuses 3. mail algusega kell 18.

Koosolek asub kaardistama kooli arengut pärssivaid ja koolielu häirivaid kitsaskohti. Hiljemalt jaanipäevaks soovib vanematekogu tutvustada oma tööd kooli juhtkonnale, kellega koos asutakse otsima kitsaskohtadele lahendusi.

Vooremaa