Kutsekoda annab täna välja 100 000. kutsetunnistuse

Teisipäeval, 16. juunil annab sihtasutus Kutsekoda üle Eesti 100 000. kutsetunnistuse. Ümmarguse numbriga dokumendi saab harvesterioperaator Põlvamaalt, kellele antakse see üle  Luua metsanduskoolis raielangil, teatati koolist.

Sihtasutuse Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma ütles, et saja tuhandeni jõudnud kutsetunnistuste arv näitab nende olulisust nii töötajatele kui tööandjatele.

“Kuigi kutsetunnistus pole enamasti töötamise eeltingimuseks, soovib siiski järjest enam inimesi sooritada kutseeksami. On aru saadud, et kutsetunnistus annab tööturul mitmeid olulisi eeliseid. Nii näiteks ei pea tööandja eraldi töötaja oskusi ja kompetentse kontrollima, vaid neid tõendab kutsetunnistus,” rääkis Randma.

Metsamasinate operaatoritele omistavad kutseid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) ning Luua metsanduskool. Liidu tegevjuht Ott Otsmann selgitas, et alates aastast 2006 on liit välja andnud kokku 1822 kutsetunnistust, neist 284 masinaoperaatoritele. Lisaks metsamasinate operaatorite kutsele omistab EMPL kutset saematerjalide tootjatele ja töötlejatele, arboristidele, raietöölistele, metsuritele ja metsandusspetsialistidele, kelle ametile on loodud kutsestandard. EMPLi koostööpartnerid kutseeksamite läbiviimisel on Luua metsanduskool ja Pärnumaa kutsehariduskeskus.

Otsmann lisas, et metsandus on valdkond, mis areneb väga kiiresti. “Metsamehe töö on viimase paarikümne aastaga täielikult muutunud. Kasutusele on tulnud efektiivsed masinad, mille tööd juhivad arvutid, igapäevaselt on abiks kaardirakendused ja asukoha positsioneerimised. Kutsetunnistuse omandamine näitab, et töötaja on tänapäevasel tööturul igati konkurentsis,” rääkis Otsmann.

Luua metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul on äärmiselt tore, et saja tuhandes kutsetunnistus sattus just harvesterijuhile. “Metsamasinate operaatorite koolitamine on Luua metsanduskooli üks olulisemaid õppesuundi. Kutseeksamiga lõpetavad ka meie õpilased, kuid järjest enam muutub tähtsamaks täiendkoolitus, et tööturu nõuetele vastata. Neid suundumusi järgime ka oma õppe korraldamisel,” kinnitas Haana Zuba-Reinsalu.
Vooremaa