KÜSK ja maavalitsused toetavad kogukonna arendamise ideid 2000 euroga

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja maavalitsused üle Eesti kutsuvad vabaühendusi üles Kohaliku omaalgatuse programmi raames taotlema toetusi kogukonda ja elukeskkonda edendavate ideede ja algatuste elluviimiseks, teatas  sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmi koordinaator.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise suundadest ühe projekti jaoks kuni 2000 euro
ulatuses. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused), milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Taotlused tuleb saata asukohajärgsetele maavalitsustele, ka projekte hinnatakse maakonna tasandil.

Kogu vajaliku info tingimuste, taotlus- ja eelarvevormide ning infopäevade kohta on saadaval KÜSKi lehel http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-sygisvoor. Lisaks saab sealt projekti
koostamiseks kasulikud juhised nii eesti kui ka vene keeles.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Tänaseks on programmi toel läbi viidud tuhandeid kogukondlike üritusi ja edendatud kohalikku elu. 2014. aastal said tuge 816 ettevõtmist üle Eesti kokku ligi 1,2 euro ulatuses. Programm kuulub regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise eest vastutava ministeeriumi vastutusalasse ning seda koordineerib KÜSK.
Vooremaa