Kuristal põles elumaja korstnas tahm

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi andmetel põles 24. jaanuaril kella 17 ajal Jõgeva vallas Kurista külas elumaja korstnas tahm. Päästjad kontrollisid elamu tuleohutust ja õnneks tuli korstnast välja ei levinud. Selgus, et korsten oli viimati pühitud kahe aasta eest. Päästjad andsid korralduse korstnapühkija kutsuda ja juhtisid tähelepanu, et tuleohtuusnõuete järgi tuleb kütteseadmeid puhastada vähemalt üks kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida vajadus tihedamaks hoolduseks. Näiteks igapäevaselt kasutatava saunaahju lõõre tuleks puhastada vähemalt kaks korda aastas. Küttseadmete mittehooldamine on tuleohutusnõuete rikkumine ning selle eest võivad ohutusjärelevalve inspektorid karistada majaomanikku või -haldajat rahalise trahviga.

Kortermajades peab korstnad, lõõrid puhastama ja kütteseadmed igal aastal üle vaatama kutseline korstnapühkija. Eramajas peab kutseline korstnapühkija käima kord viie aasta jooksul. Tehtud töö kohta väljastab korstnapühkija akti.

Vooremaa