Kümme aastat oma aega oodanud Põltsamaa gaasivõrk võeti kasutusse

Põltsamaal soojust müüv energiaettevõte Adven Eesti võttis töösse kümme aastat tagasi ehitatud gaasivõrgu, teatas ettevõte.

Seni toodeti piirkonna katlamajades soojust puiduhakkest ning põlevkiviõlist, ent seoses gaasi hinna langusega ja kütteõli aktsiisitõusuga võimaldab gaasivõrgu kasutuselevõtt toota energiat väiksema kuluga. Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul võidavad sellest ka piirkonna elanikud. “Mida soodsamast kütusest toota saame, seda madalam on ka hind lõpptarbijale. Kuigi kümme aastat seisis võrk kõrgele tõusnud gaasihinna tõttu kasutamata, aitas ainuüksi alternatiivi olemasolu ka põlevkiviõli hinda piirkonnas alandada. Seega kuigi gaas torudes ei liikunud, on kliendid ainuüksi võrgu olemasolust juba seni kasu saanud,” sõnas Heinam.

Jõgeva-Põltsamaa gaasitrass rajati 2006. aastal Jõgeva maavalitsuse, Eesti Gaasi, Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna ning Adven Eesti (toonase nimega FortumTermest) koostöös. Projekti toetas ka riik. Kohe pärast torustiku valmimist tõusid järsult maagaasi hinnad ja katlamajades osutus otstarbekamaks kasutada soojuse tootmiseks ja tipukoormuste katteks põlevkiviõli. Tänaseks on tänu muudatustele gaasi ja põlevkiviõli hinnas tekkinud olukord, kus tootmisel on mõistlikum kasutada maagaasi.

Praegu kasutab gaasi kaks Adven Eestile kuuluvat piirkonna katlamaja, mis toodavad soojust kaugküttevõrku ning auru E-Piima Põltsamaa tööstusele. Samas peaksid Heinami hinnangul gaasivõrguga liitumist kaaluma ka piirkonnas asuvad ettevõtted, kelle jaoks võiks samuti gaasile üleminek kaasa tuua hinnavõidu. “Maagaasi kasutuselevõtt on praegu alternatiiv, mida iga gaasivõrgu läheduses asuv ettevõte võiks kaaluda. Mõnel juhul võib väikese kuluga saavutada küllaltki suure võidu. Seoses nafta maailmaturuhinnaga on ka gaasi hind muutunud sedavõrd odavaks, et on kohati on gaasil toodetud soojusenergia soodsam isegi biomassist toodetust,” julgustas Heinam.

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub klientidele vajadustele vastavaid energialahendusi. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga.
Vooremaa