Kultuuriminister kohtub täna Jõgevamaa kultuuri- ja spordirahvaga

Täna, 5 oktoobril viibib kultuuriminister Indrek Saar visiidil Jõgevamaal, et kohtuda Põltsamaa, Jõgeva ja Peipsi piirkonna kultuuri- ja spordirahvaga ning kohalike omavalitsuste esindajatega, teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakond. Kohtumiste käigus arutatakse aktuaalseid kultuurivaldkonna küsimusi, eelkõige seonduvalt 2016. aasta kultuurieelarve kujunemisega ning arutatakse ka võimalikke tuleviku koostööplaane.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnutsi on üks kultuurivaldkonna prioriteete 2016. aasta riigieelarves kõrgharidusega kultuuritöötaja palga alammäära tõus ning kõrgema kutsekategooria treeneri palgafondi suurenemine 10% võrra. „Kõrgharidusega ja täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuuritöötaja töötasu peab olema Eesti tööturul konkurentsivõimeline, et kindlustada spetsialistide järelkasv,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar. Kommenteerides kavandatavat valitsussektori 1,4% suurust kärbet tõdes kultuuriminster, et väheneva rahvaarvu tingimustes on mõistetav, et kärped puudutavad ka kultuuriinstitutsioone. „Kuid siinkohal tuleb silmas pidada, et selle käigus ei kannataks kultuurisektori võimekus teenida omatulu, mille osakaal on aastate jooksul kultuuriasutuste eelarvetes tublilt kasvanud. See on ootus, mille riik on asutustele pannud,“ rõhutas Saar.

Kultuuritöötajate palkadeks andis valitsus 2016. aasta kultuurieelarvesse täiendavalt ligi 2,2 miljoni eurot. See võimaldab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka tõsta 10% võrra ehk täistööaja korral 804 euroni kuus seniselt 731 eurolt. Sarnaselt kultuuritöötajatega suureneb kõrgema kutsekategooriaga ehk 5.-7. kutsekategooria treenerite tööjõukulude fond 10% ning maakonna keskraamatukogude palgafond.

Alammäärast kõrgemat palka saavate kultuuritöötajate töötasu on võimalik korrigeerida kultuurisektori 1,4% töötajaskonna kärpe abil. Kärpest vabanev ressurss jääb asutustesse ja on lubatud suunata tööjõu vähendamisest tekkivateks ümberkorraldusteks, sh töötasudesse.

Kultuuriministeeriumi eelarvesse planeeritav kultuuritöötajate töötasu puudutab kõiki kõrgharidusega kultuuritöötajaid, kes töötavad täistööajaga erialasel ja kõrgharidust nõudval ametikohal  riigiasutuses; riigi osalusega eraõiguslikus sihtasutuses või avalik-õiguslikes asutuses.

Kõrgharidusega ja täistööajaga töötavatele kultuuritöötajatele kokku lepitud palgatõus on kooskõlas kultuuri ja spordi alusdokumentide „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“<http://www.kul.ee/et/tegevused/kultuur-2020> ja „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“<http://www.kul.ee/et/tegevused/sport/arengustrateegia-eesti-sport-2030> eesmärkidega ning valitsuse prioriteediga parandada madalapalgaliste toimetulekut.
Vooremaa