Kuidas suurendada noorte osalust huvitegevuses

Teisipäeval tutvustas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) Põltsamaal Kesk-Eesti omavalitsuste esindajatele huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riikliku toetusega seotud võimalusi, teatas ENTK.

Huvi sündmuse vastu oli väga suur ning ühtekokku oli kuulamas üle 60 inimese, kes lisaks täiendava teabe saamisele harjutas praktiliselt läbi, kuidas koostada tegevuskava, mis on täiendava toetuse saamiseks vajalik.

Kogu toetuse mahust 95 protsenti läheb omavalitsustele, et suurendada noorte osalust huvihariduses ja huvitegevuses igas Eesti piirkonnas. Selle eesmärk on vähendada erinevusi valdade ja linnade võimaluste vahel pakkuda noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi. Toetussüsteem suurendab tasuta noorsootöö kättesaadavust, mis tähendab, et majanduslikel põhjustel huviharidusest ja huvitegevusest kõrvalejäänud noorte arv väheneb.

Eesti Noorsootöö Keskus hindab kõrgelt omavalitsuste koostööd noortele pakutavate võimaluste mitmekesistamisel ja kättesaadavuse suurendamisel. Viimase kahe aasta jooksul on ENTK juhtinud kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunda, mille käigus on kohalikud omavalitsused riigi rahastuse ja oskusteabe toel liitunud koostöörühmadesse, et koos pakkuda noortele mitmekesisemaid ja paremaid võimalusi noorsootöös osalemiseks.

Senine praktika koostöögruppide tegevussuunal on toonud palju positiivseid näiteid sellest, kuidas omavalitsuste vaheline koostöö aitab kokku hoida omavalitsuste kulusid ja võimaldab noortel osaleda rohkemates tegevustes.

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemine on vajalik igale noorele, andes teadmisi ja oskusi, toetades loovust, ettevõtlikku ja omaalgatuslikku eluhoiakut ning aidates seeläbi vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist. Selleks, et igale noorele oleks kättesaadav just temale sobiv huvitegevuse ja/või huvihariduse vorm, soovitame omavalitsustel toetusüsteemi kasutamise planeerimisse kaasata kõiki partnereid, kes piirkonnas noortele võimalusi loovad.

Käesoleva aasta riigieelarveseaduses on huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks ette nähtud 6 miljonit eurot ning riigi eelarvestrateegias 2017-2020 alates 2018. aastast 15 miljonit eurot aastas. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huviharidus ja huvitegevus vähemalt 7-19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Järgmised sarnased infopäevad toimuvad Haapsalus (25.05), Tallinnas (30.05), Jõhvis (5.06), Otepääl (6.06), Pärnus (8.06).

Vooremaa