Kolga-Jaani, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn loovad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi

Alates 2016. aasta septembrist on Kolga-Jaani, Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ning Põltsamaa linna noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks noorsootöö arendamiseks. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et Põltsamaa piirkonna noor on aktiivne, ettevõtlik, terve ja salliv, kellele on loodud kaasaegsed ja võrdsed võimalused väärtustatud noorsootöö kaudu, teatasid omavalitsused.

Seatud eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud mitmed tegevused – mobiilne seiklusring, meistriklasside arendamine, piirkonna noorte olümpia, tantsufestival jt ühisüritused, noorte tunnustamine, koolitused, uute ja ühiste vahendite soetamine ja palju muud.

Möödunud aasta sügisel oli viie omavalitsuse ligi 2700st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40 protsenti. 2017-2018 aasta tegevustega soovitakse saavutada eesmärk, et noorsootööst saab osa vähemalt 55 protsenti noortest ning loodud on 25 uut tegevusvõimalust.

Koostööprogrammi toetus Põltsamaa piirkonnale kaheks aastaks on 118735 eurot. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks.

Vooremaa