Kokk: pensionifondide raha tuleks investeerida Eesti infrastruktuuride arendamiseks

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja neljarealise Tallinna-Tartu maantee ühenduse aseesimehe Aivar Koka sõnul tuleks riigil ambitsioonitaset veelgi tõsta, et järgneva 25. aastaga saaksid rajatud ka teised peamised maanteed kiireks ja turvaliseks. “Selleks tuleks kaaluda pensionifondide vahendite investeerimist ühendustesse,” ütles ta.

“Neljarealise Tallinn-Tartu maantee ehitamisega alustamine tuleval aastal Koselt Mäoni on kauaoodatud samm, kuid täna peame hakkama tegutsema selle nimel, et neljarealised maanteed jõuaksid Tartu, Narva ja Pärnuni,” ütles Kokk.

Tema hinnangul tuleks igal aastal teedeehitusse investeerida täiendavalt 150-200 miljonit eurot, et aastaks 2040 oleks kõik Eesti kolm põhimaanteed Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu-Ikla kiired ja turvalised ehk neljarealised.

“200 miljoni euro näol aastas pole sugugi tegu utoopilise summaga vaid selleks võiks kasutada teise pensionisambasse kogutavat raha. Minu hinnangul tuleks luua riiklik pensionifond ja siis sinna kogutav raha suunata oma riigi taristuprojektide investeeringuteks. See aitaks elavdada Eesti majandust, läbi mille tõuseksid  töötasud ja edaspidi ka pensionid,” selgitas Kokk.

Tema sõnul oleks aeg võtta eeskujuks Põhjamaades rajatud riiklikud pensionifondid, mis on hea tootlikkusega ja mille vahendeid investeeritakse  oma riigi taristu ja majanduse arengusse.

Vooremaa