Kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Esmaspäeval 1. augustil avanes meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” esimene avatud taotlusvoor. Kohaliku omavalitsuse üksused ja maakondlikud omavalitsuste liidud saavad taotleda toetust koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu teenuse ja intervallhooldusteenuse arendamiseks ja osutamiseks, teatas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik.

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine. “Peame vajalikuks toetada kohalike omavalitsuste koostööd selliste teenuste arendamisel, mis aitaksid hoolduskoormusega ja erivajadustega inimestel tööd teha ja aktiivset elu elada,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Kui ühel omavalitsusel üksinda on selliste teenuste pakkumine sageli liiga kallis või keeruline, siis ühiselt on võimalik oma inimeste heaolu tagamisel palju ära teha. Ühisest koostööst ootame kindlasti uudseid ja pikaaegselt läbimõeldud lahendusi, et EL-vahendite toel alguse saanud arendus oleks inimestele kättesaadav ka tulevikus.”

Asekantsleri sõnul on oluline leevendada hoolduskoormust. “Need tuhanded tööealised inimesed, kes ei saa oma lähedaste hooldamise tõttu tööturul oma oskusi rakendada, väärivad võimalust ja tuge, et olla aktiivsed ühiskonna liikmed. Hoolduskoormuse leevendamise eesmärk on olulisel kohal ka heaolu arengukavas, mis on suunatud inimeste tööhõive ja toimetuleku parandamisele.”

Esimese taotlusvooru eelarve on 5 300 000 eurot. Taotlusvoor on avatud 1. augustist kuni 31. oktoobri kella 17ni ning selle viib läbi SA Innove. Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 23. augustil kell 11:00-15.30 Tallinnas hotellis L´Ermitage (Toompuiestee 19) ja 25. augustil kell 11:00-15.30 Tartus hotellis London (Rüütli 9).

Vooremaa