Kohalikud omavalitsused saavad õiguse luua ühisasutusi

Kolmapäeval läbis riigikogus esimese lugemise haldusreformiga seotud eelnõu, millega suurendatakse omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust. Näiteks antakse kohalikele omavalitsustele õigus luua ühisameteid ja –asutusi, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Riigikokku jõudnud eelnõu on järjekordne näide sellest, kuidas me üha enam anname omavalitsustele juurde otsustusõigust ja vastutust – ja seda ikka koos vahenditega. Seejuures anname omavalitsustele võimaluse luua erinevate ülesannete täitmiseks ühisasutusi ning suuname omavalitsusi rohkem ka koostööle,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. “Seda on vaja näiteks maakonna või piirkonna arengustrateegia väljatöötamiseks või mitme omavalitsuse ühise üldplaneeringu koostamiseks.”

Ühisametid ja -asutused moodustatakse ühe omavalitsuse territooriumile ning selles osalevad omavalitsused lepivad halduslepinguga kokku nende kaudu täidetavad ülesanded ja rahastamise alused. Ühisameti või -asutuse ametnikud ning töötajad hakkavad olema samuti selle omavalitsuse koosseisus, kuhu on ühisasutus moodustatud. Kõik omavalitsused rahastavad ühisaasutusi ühiselt ning peavad vastu võtma ka nende toimimist reguleeriva põhimääruse. Ühisasutuse tööd juhib ameti või asutuse juht, kuid strateegiliseks juhtimiseks moodustatakse osalevate omavalitsuste poolt nõukogu.

Eelnõuga lisatakse omavalitsuste täidetavate põhiülesannete hulka ka kultuuri- ja sporditöö korraldamine, mida omavalitsused on seni peamiselt vabatahtlikult täitnud.

Eelnõu<https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1eead996-b9b2-4e7d-80b9-79ac7c83ef99/Kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20seaduse%20ja%20teiste%20haldusreformi%20elluviimisega%20seotud%20seaduste%20muutmise%20seadus> loodetav jõustumise aeg on 2018. aasta 1. jaanuar.

Vooremaa