Kohalikel valimistel on eelhääletanud 15,2 protsenti valijatest

Esmaspäeva õhtu kella 20 seisuga on kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel oma hääle andnud 167 359 hääletajat, mis moodustab 15,2 protsenti valijate üldarvust. Elektrooniliselt on antud 113 936 häält, jaoskondades 53 423 häält, teatas valimiste meedianõunik.

Nelja aasta eest toimunud kohalikel valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 121 443 valijat, mis moodustas 11,2 protsenti valijate üldarvust.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel homme ja ülehomme, 10. ja 11. oktoobril kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Lisainformatsiooni jaoskondade kohta saab veebilehelt www.valimised.ee.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 11. oktoobri kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 15. oktoobril häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Vooremaa