KIKi rahastatud uuringud leiab nüüd asutuse veebilehelt

KIKi keskkonnaprogrammi toetusel on viimase kolme aastaga valminud üle 160 uuringu summas 10,8 miljonit eurot. Uuringu aruanded on nüüd leitavad KIKi kodulehelt, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Seni on KIKi toetatud uuringuid tutvustanud just toetuse saajad ja uuringu läbiviijad. Keskkonnauuringute koondamine ühte kohta teeb nende leidmise hõlpsamaks ning aitab ka võimalikel taotlejatel lihtsamalt kindlaks teha, kas teda huvitaval teemal on varasemalt juba sarnaseid uuringuid rahastatud või läbi viidud. Uuringutega saab tutvuda http://kik.ee/et/rahastatud-uuringud-0.

“Loodame, et keskkonnauuringute kompaktne kättesaadavus toob huvilised KIKi kodulehele uuringutega tutvuma ning analüüsidega loodud väärtuslik teave jõuab lisaks valdkonna ekspertidele ka laiema ringi huvilisteni,” sõnas KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste.
Uuringuprojekte rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammist. Toetust saab taotleda kalanduse, veemajanduse, looduskaitse, metsanduse, keskkonnakorralduse, merekeskkonna, maapõue, jäätmekäitluse, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuse vastavatest alamprogrammidest. Täpsem info taotlemise võimaluste kohta KIKi kodulehelt<http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist>.
Vooremaa