KIKi keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar

KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2016 aasta I taotlusvooru, kuhu saab projekte esitada alates 12. jaanuarist. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. veebruarini ning taotlemine käib traditsiooniliselt läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS<https://kikas.kik.ee/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx>, teatas KIKi projektispetsialist.

KIKi keskkonnaprogrammis toetatakse projekte kümnes valdkonnas: kalanduses, veemajanduses, jäätmekäitluses, looduskaitses, metsanduses, keskkonnakorralduses, merekeskkonnas, maapõues, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuses. Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

Avatud taotlusvoorus on võrreldes varasemaga täpsustatud toetatavaid tegevusi ning uuendatud ka finantseerimise korda. Ülevaate uuendustest ning taotlejaid toetavad abimaterjalid leiab KIKi kodulehelt<http://www.kik.ee/et/uuendused-alates-2016-1-taotlusvoorust>. Küsimuste korral on abiks ka KIKi keskkonnaprogrammi spetsialistid ning maakondlikud esindajad, kelle kontaktid leiab SIIT<http://www.kik.ee/et/kontaktid>.

Eelmisel, 2015. aastal rahastas KIK keskkonnaprogrammi kahes taotlusvoorus kokku 944 projekti 45,8 miljoni euroga.
Vooremaa