KIK toetab Advanced Sports Installations Europe AS projekti 137 000 euroga

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada kahte jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu projekti, mille hulgas on ka Advanced Sports Installations Europe AS projekt. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), teatas KIKi kommunikatsioonispetsialist.

Toetust saanud projekt järgib ringmajanduse põhimõtteid, luues jäätmetest samaväärse ressursi, kui seda on esmane tooraine.

Advanced Sports Installations Europe AS projekti sisuks on uuendusliku tehnoloogia abil jalgpalliväljakute kunstmuru aluse elastsuskihi ja spordiväljakute rajakateteks kasutatava sünteetilise materjali ümbertöötlemine, et kasutada materjale samal otstarbel. Sellega tagatakse jäätmete korduskasutus. Projekti elluviimine pakub muuhulgas odavamat lahendust jalgpalliväljakute ja staadionite renoveerimiseks. Kogu projekti maksumus on 260 000 eurot, millest toetus moodustab 137 000 eurot.

KIKile laekus jaanuaris kaheksa taotlust üle kogu Eesti. Voorust said jäätmekäitlusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud toetust küsida jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks, korduskasutuskeskuse rajamiseks ja inventari soetamiseks. Samuti liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks. Lisaks tekstiilijäätmete liigiti kogumiseks vajalike kogumismahutite ja presside soetamiseks. Tegemist oli avatud taotlusvooruga struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmest<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistamine>. Toetusmeetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt<https://www.kik.ee/et/rahastatud-projektid#edit-field-maakond-tid-i18n%3Dnull%26edit-field-taotlusvoor-value%3D%26edit-field-rahastusallikas-tid-i18n%3Dnull%26edit-field-valdkonnagrupp-tid-i18n%3Dnull%26edit-title%3D%26edit-field-toetuse-saaja-nimi-value%3D%26edit-field-aasta-tid-i18n%3Dnull%26edit-field-with-research-value-i18n-1%3D1%26edit-field-with-research-value-i18n%3Don%26edit-sort-by%3Dtitle%26edit-sort-order%3DDESC

Vooremaa