KIK avab vooluveekogude tervendamise taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlemise tähtaeg on 18. jaanuar 2016. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, teatas KIKi pressiesindaja.

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.”<https://www.riigiteataja.ee/akt/898474>
Sealjuures kuuluvad toetatavate tegevuste hulka truupide või sildade rekonstrueerimine kalade läbipääsu tagamiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamine ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamine.

“Lisaks ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile omafinantseeringut küsida KIKi keskkonnaprogrammist, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisemisega,” sõnas KIKi projektikoordinaator Tuuli Kull. “Seega toetab KIK kalapääsude rajamist kuni 100 protsendi ulatuses,” lisas ta.

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud.

Taotlejatele toimuvad infopäevad 23. septembril Tallinnas ning 30. septembril Tartus. Täpsemat infot taotlemisest ja infopäevadest leiab KIKi kodulehelt<http://kik.ee/et/avatud-voorud-0>. Kokku on KIK Euroopa Liidu rahastusperioodil 2007-2013 suunanud vooluveekogude seisundi parandamiseks enam kui 14 miljonit eurot, mille toel on ellu viidud 57 projekti üle kogu Eesti. Käesolev avatud taotlusvoor on EL uuel, 2014-2020 perioodil esimene, millest antakse toetust vooluveekogude tervendamiseks.

Riigile kuuluv sihtasutus KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist viieteistkümne aastaga toetust saanud üle 18 tuhande projekti.
Vooremaa