Kiisli külast viidi raske vingumürgituse kahtlusega pere haiglasse

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi andmetel viidi esmaspäeval 31. jaanuaril kella 6.43 Saare vallast Kiisli külast raske vingumürgistuse kahtlusega haiglasse mees, naine ja pooleteiseaastane laps. Päästjad tulekollet ei leidnud ja tõenäoliselt oli ving tuppa imbunud eelmise päeva kütmisest. Päästjad juhivad tähelepanu, et siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Pärast leekide kadumist ja ahjuukse kinni panekut tasub enne siibri sulgemist veel mõnda aega oodata. Kütte- või gaasiseadmega elamusse ja korterisse tasub paigaldada vinguandur, mis vingu liigsest kontsentratsioonist õhus aegsasti märku annab. Vingugaas ehk süsinikmonooksiid ehk süsinikoksiid (CO) on süsivesinike mittetäieliku põlemise käigus tekkiv lõhnatu ja värvitu mürgine gaas.

Vooremaa