Keskkonnaministeerium ootab noore looduskaitsja märgi kandidaate

Keskkonnaministeerium ootab kuni 8. maini ettepanekuid kandidaatide osas, keda tunnustada sel aastal noore looduskaitsja märgiga. Aastas antakse välja kuni 30 märki, teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik.

Noore looduskaitsja märgiga tunnustatakse loodushuvilisi noori, kes on aktiivselt kaasa löönud loodushoiualases tegevuses või pühendunud looduse uurimisele. Eesmärgiks on innustad kõiki noori enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema ning looduses hoolivamalt käituma.

Märk antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele.

Ettepanekud, mis kirjeldavad vabas vormis kandidaadi looduskaitsetegevust ja milles on märgitud ka kandidaadi vanus ning nii kandidaadi kui tema esitaja kontaktandmed, palume saata hiljemalt 8. maiks 2017 keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-kirjaga keskkonnaministeerium@envir.ee<mailto:keskkonnaministeerium@envir.ee>.

Täpsem info noore looduskaitsja märgi ning varasemate laureaatide kohta on kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel<http://www.envir.ee/et/noore-looduskaitsja-mark>.

Vooremaa