Keskkonnainspektsioon ja politsei teevad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ühiskontrolli

Keskkonnainspektsioon ning politsei- ja piirivalveamet alustasid täna Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ühisreidi, et seoses sügisese püügihooaja algusega kontrollida kalapüügi- ja veeliikluse nõuete täitmist, teatasid keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik ning politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo. Kala lossimise kontrollimisse on kaasatud veterinaar- ja toiduameti ametnikud, veesõidukite registreerimist ja ohutust jälgib veeteede amet.

“Alates tänasest on Peipsil lubatud kalapüük kõigi püügivahenditega, sealhulgas põhjanooda ehk mutnikuga. Kontrollime, kas püügivahendid on korrektselt tähistatud ja märgistatud, kas püüniste vahekaugus ja silmasuurus on õiged. Samuti jälgime alamõõdulise kala tagasiheitmist,” täpsustas keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna juhataja Indrek Ulla.

Püütud kala lossimisel ja transportimisel ettenähtud hügieeninõudeid kontrollivad veterinaar- ja toiduameti ametnikud.

Politsei- ja piirivalveamet koos veeteede ametiga jälgivad piiriveekogul kehtestatud korra ning meresõiduohutuse seaduse nõuetest kinnipidamist, sealhulgas jälgitakse piiriveekogule registreerimise kohustusest kinnipidamist, kontrollitakse laevade ja väikelaevade dokumente ning ohutusvarustust ja selle olemasolu alustel. Ühiskontrollimised on planeeritud kuni nädala lõpuni. Operatsiooni pikkus sõltub ilmastikuoludest ja kontrolli tulemustest. Ettevõtmist toetab rahaliselt KIK.

Vooremaa