Keskkonnaametil valmisid rahvusparke tutvustavad trükised

Keskkonnaametil valmisid Eesti rahvusparkide trükised, kust leiab infot piirkondade vaatamisväärsuste ja looduslike omapärade kohta nii kohalik loodushuviline kui turist, teatas ameti pressiesindaja.

“Esimest korda andsime välja Eesti rahvusparke tutvustavate vihikute sarja, mis annab ülevaate meie rahvusparkide maastikest, kooslustest, elurikkusest ja kultuuripärandist ning jagab soovitusi matkamiseks looduses liikujatele. Rahvuspargid on meie looduse esindusalad ‒ pärlid, mida soovitame alanud looduskaitsekuul kindlasti külastada,” ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. Rahvusparkide olulisust teadvustades väärtustame ka kogukonnapõhist loodushoidu – ilma kaitsealadel elavate inimeste tegevuse ja toetuseta ei saa loodushoid olla kestlik.
Looduskaitsekuu alguseks valminud trükised tutvustavad Eesti viit looduskaitselist esindusala ‒ Lahemaa, Karula, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi rahvusparki. Rahvuspargid paiknevad looduslikult erinevates piirkondades, kus on eripärased ajaloolised mõjutused ja kultuuripärand. Kaitseala valitsejana soovib keskkonnaamet aidata kaasa paikkonna looduse ja kultuuripärandi mõistmisele, suunates seeläbi rahvuspargi tasakaalustatud arengut.

Taaskasutatud paberile trükitud vihikud koos asjakohaste kaartidega on kättesaadavad eesti, vene ja inglise keeles, olles abiks rahvuspargi külastajatele Eestist ja kaugemalt. Trükiste kogutiraaž on 36 000 eksemplari ning neid jagatakse rahvusparkide teabepunktides ja piirkondlikes turismiinfokeskustes.
Kokku valmis keskkonnaametil keskkonnateadlikkuse programmi projekti raames 30 loodus- ja keskkonnaalast teabematerjali, millest trükituna on kättesaadavad rahvusparkide vihikud. Lisaks on huvilistel võimalik saada aja- ja asjakohast infot meie 24 kaitseala ning Eesti vete seisundi kohta. Kõik infomaterjalid on leitavad keskkonnaameti kodulehelt.<http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/trukised/,>

Teabematerjale koostasid keskkonnaameti spetsialistid koostöös Regio OÜ, Areal Disain OÜ ja mitmete teiste koostööpartneritega loodus- ja turismivaldkonnast ning riigiasutustest. Teabematerjalide valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Vooremaa