Keskkonnaamet tuletab meelde, et veekogude ääres on sõitmine keelatud

Keskkonnainspektsioon tuletab puhkajatele ja looduses liikujatele meelde, et veekogude kallastel on väljaspool teid autode, ATVde, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmine keelatud.

Keelust üleastumisi esineb aasta ringi, kuid probleemid sagenevad kevadel ja suvel, kui minnakse loodusse puhkama ja vaba aega veetma. Nii on Tartumaa inspektorid käinud sel nädalal Vorbusel korrale kutsumas Emajõe kaldale sõitnud kalamehi. Kahel õhtul on jõe äärest tagasi suunatud 13 autot.

Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna sõnul viidatakse enamasti siltide ja keelumärkide puudumisele, mistõttu ei olda piiranguvööndist ega seal sõitmise keelust teadlikud. Samas on ka neid, kes inspektorite autot nähes oma sõidukit kiiresti ümber parkima hakkavad.

„Praegu on inspektorid esmakordsel rikkumisel piirdunud sõidukijuhi hoiatamisega, fikseerinud auto numbri ning lasknud sõiduki eemale sobivasse kohta parkida. Oleme alati ka maininud, et kui rikkumine peaks korduma, siis me enam ei hoiata,“ lisas Türna.

Ranna- või kaldakaitse nõuete rikkumise eest on õigus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot.

VOOREMAA