Keskkonnaamet kutsub õpetajaid keskkonnahariduse infopäevadele

Keskkonnaamet kutsub lasteaia-, klassi- ja loodusainete õpetajaid, koolijuhte, õppealajuhatajaid, huvijuhte ja teisi huvilisi infopäevadele, kus Keskkonnaamet, RMK ja teised keskkonnahariduse edendajad tutvustavad keskkonnahariduslikke programme, looduskeskusi ning võimalust kutsuda spetsialiste õppeasutustesse esinema, teatas ameti pressiesindaja.

“Sel korral on infopäevade põhirõhk Euroopa Sotsiaalfondi toel valminud õppevahendite ja -materjalide tutvustamisel. Kõik need õppevahendid on abiks keskkonnateemade lõimimisel ning aitavad mänguliselt omandada uusi teadmisi,” ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Infopäevadel saab tutvuda ehtsaid sõnnikunäidiseid sisaldava rannaniidukohvriga, kõneleva pliiatsi abil mängitava Lotte loodusmänguga, korduvkasutatava savimaja mudeliga, õiglase kaubanduse teemalise lauamänguga ning säästlikku tarbimist propageeriva mänguga. Kõiki neid õppevahendeid saab lepingu alusel Keskkonnaametist tasuta laenutada, millest räägime täpsemalt teabepäevadel. Lisaks tutvustatakse uusi keskkonnaõpet toetavaid e-lahendusi (Keskkonnakompass, Avastusrada ja e-Loodus), mis on igaühele vabalt kättesaadavad internetis. Esitlemisele tulevad ka filmiklipid, mis on õpetajale abiks keskkonnateemade õpetamisel. Kõigi eeltoodud õppevahendite kohta leiab täpsemat infot portaalist www.keskkonnaharidus.ee

Infopäevad toimuvad maakonnakeskustes 7. septembrist kuni 17. septembrini, üritustel osalemine on tasuta, ent eelnevalt tuleb registreeruda vastava maakonna kontaktisiku või elektroonilise lingi kaudu. Infopäevade toimumiskohad, ajad, registreerumisvõimalused ja kontaktisikud leiab Keskkonnaameti kodulehelt.
(http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnahariduse-infopaevad/)Keskkonnaamet korraldab infopäevi juba seitsmendat aastat ning need on väga populaarsed. Eelmisel aastal osales 768 õpetajat ja huvilist, sel aastal ootame sama aktiivset osavõttu.

Vooremaa